Artiklar

Volt-seriens tips för modulen FY4 Kraft och rörelse

Volt 4 (GLP 2021) innehåller modulen FY4 Kraft och rörelse. I den här modulen får de studerande bekanta sig med lagar som berör krafter och fördjupa sina kunskaper om energins bevarande. Vi undersöker bland annat fenomen inom mekaniken experimentellt, övar på att göra iakttagelser och analyserar mätdata.

Artiklar

Så här förnyas Nya Pis digitala material

Nya Pis digiböcker och digitala lärarmaterial förnyas inför augusti 2022. I den här artikeln kan du läsa om de viktigaste förnyelserna och hur du tar de nya materialen i bruk.

Allmänt

Så beaktar du högkänsliga elever i klassen

Begreppet högkänslighet har blivit allt mer välkänt de senaste åren, men fortfarande råder missuppfattningar om egenskaperna hos högkänsliga personer. Så här kan du stödja högkänsliga barns skolgång.

Allmänt

Otava Utbildning firar 10 år!

I maj 2022 har det gått tio år sedan Otava Utbildning grundades, för att öka mångfalden och erbjuda alternativ på den finlandssvenska läromedelsmarknaden. Ett stort tack till alla som bidragit till vårt första, framgångsrika decennium!

Tips för undervisningen

Differentiera kemiundervisningen med Mol

Genom att differentiera undervisningen beaktar du att olika grupper och studerande har olika behov.
Då du differentierar undervisningen kan du erbjuda studerandena olika studie- och arbetsmetoder samt låta dem välja i vilken takt de arbetar.

Tips för undervisningen

Matematisk-logiska principer och färdigheter i förskolan och den inledande undervisningen

Till matematisk-logiska principer hör bland annat klassificering, jämförelse, att ordna i serier samt förståelse för ett–till–ett-principen och antalskonstans. De här färdigheterna spelar en viktig roll både inom småbarnspedagogiken och på förskolan, men får inte heller glömmas bort i den inledande undervisningen.

Artiklar

Ett kvalitativt och användarvänligt läromedel lockar fram potentialen

Läromedlen är lärarnas arbetsredskap. De stödjer undervisningen och elevernas lärande. Att välja läromedel är ingen lätt uppgift.

Artiklar

Så här kartlägger du elevernas problemlösningsförmåga 

En gång gjorde jag ett problemlösningskompendium för elever i årskurs 1–6, där den sista frågan löd: ”Berätta vilken strategi du använde för att lösa uppgiften?” Ingen torde bli överraskad av att det här var den svåraste frågan i hela kompendiet för många elever

Nyheter

Avgiftsfria läromedel på ukrainska

Skolan spelar en viktig roll i barns liv. För att barn som tvingats fly undan kriget i Ukraina ska få chansen att hålla fast vid några normala vardagsrutiner mitt i krisen, borde deras skolgång tryggas på bästa möjliga sätt.

Artiklar

Mångsidiga Volt beaktar att studerande lär sig på olika sätt

Volt är en läromedelsserie i fysik för gymnasiet. Serien tar i beaktande att studerande lär sig på olika sätt – den hjälper studerande att nå sina mål och stödjer studierna också på följande stadium.

Artiklar

Så här har Karlavagnens digitala material förnyats

Karlavagnens digitalt material för läraren och digitala tilläggsuppgifter förnyas inför augusti 2022. I den här artikeln kan du läsa om de viktigaste förnyelserna och hur du tar de nya materialen i bruk.

Nyheter

Vi donerar 50 000 euro för att hjälpa offren för krisen i Ukraina

Förlagsaktiebolaget Otava och Suomalainen Kirjakauppa fördömer Rysslands attack mot Ukraina. Våra tankar är med det ukrainska folket.