Artiklar

Tips på hur du får ut det mesta av analysverktyget i Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter

De digitala tilläggsuppgifterna är ett roligt sätt att befästa och repetera det man lärt sig. Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter förnyades i augusti 2022 och fick samtidigt en uppdaterad layout. En ny egenskap i materialet är analysverktyget, som samlar data om elevernas framsteg och prestationer. Du hittar analysverktyget via de tre prickarna längst upp till höger i produkten.

Vi har sammanställt sex tips på hur du använder analysverktyget och de filtreringsmöjligheter som finns där.

1. Använd filtren i analysverktyget.

Via översikten i analysverktyget får du information om gruppens och elevernas framsteg med de digitala tilläggsuppgifterna. Verktyget erbjuder olika filtreringsalternativ, som gör det möjligt att granska antingen hela gruppens eller enskilda elevers prestationer.

Standardinställningen är att du ser informationen för hela gruppen. För att se information för enskilda elever klickar du på ”Välj grupp” uppe till höger och sedan den eller de elever vars prestationer du vill granska.

Du kan granska elevernas framsteg på olika innehållsnivåer. Klicka på ”Välj innehåll” för att välja antingen avsnitts- kapitel- eller uppgiftsnivå.

Det går också att filtrera enligt uppgifternas svårighetsgrad. Klicka på ”Additional filters/Ytterligare filter” för att välja svårighetsgrad.

Under Prestation per uppgift kan du filtrera enligt prestationer, som poäng, gjorda (klara), påbörjade eller icke påbörjade uppgifter.

2. Blir en viss typ av uppgifter ofta ogjorda?

Filtrera enligt ogjorda eller påbörjade men inte slutförda uppgifter. På det sättet blir det enklare för dig att se vilka uppgiftstyper eller ämnesområden en elev behöver stöd med. På gruppnivå hjälper den här funktionen dig att se om det finns något delområde inom matematiken som hela klassen behöver repetera.

Har en elev svårt att förstå vad hen ska göra för att slutföra en uppgift? Fungerar uppgiften som den ska på elevens enhet? Eller undviker eleven något visst ämnesområde helt och hållet? Den här informationen hjälper dig att guida eleven mot enklare uppgifter, eller så kan ni öva på en viss typ av uppgifter tillsammans.

3. Kommentera elevernas uppgifter.

Analysverktyget gör det möjligt att kommentera elevernas uppgifter. Bläddra bland uppgifterna med hjälp av balken ovanför tabellen eller genom att klicka på avsnittsrubrikerna. Genom att klicka på en enskild uppgift på elevens rad kommer du åt att granska och kommentera uppgiften. Skriv din kommentar i kommentarsfältet. Nästa gång eleven öppnar de digitala tilläggsuppgifterna på sin enhet, ser en notifikation om din kommentar längst upp till höger i produkten.

Genom att kommentera elevernas uppgifter får de mer information om sina framsteg än bara de automatiska poängen. Positiv återkoppling motiverar och sporrar till att öva mer. Eleven lär sig ta emot skriftlig återkoppling, och kommentarerna fungerar som ett stöd vid till exempel självbedömning.

4. Använd kommentarsfunktionen för att ge uppgifter i läxa.

De digitala tilläggsuppgifterna lämnar sig väl för att repetera hemma. Du kan använda kommentarsverktyget för att ge eleverna uppgifter i läxa. På det sättet får eleven en notifikation om uppgifterna, och kan öppna upp de uppgifter du vill att hen ska göra direkt via kommentaren. Det här är också ett smidigt sätt att differentiera undervisningen. Observera att kommentaren måste skrivas separat för varje elev och uppgift.

Du kan också be eleven själv markera vilka uppgifter hen har i läxa. Då använder eleven bokmärkesfunktionen i produktens innehållsförteckning.

5. Hjälp eleverna att välja rätt svårighetsgrad.

De digitala tilläggsuppgifterna är indelade i basuppgifter och uppåt differentierande uppgifter. Basuppgifterna är markerade med två bollar och de uppåt differentierande uppgifterna med tre bollar i innehållsförteckningen. Med hjälp av analysverktyget kan du se vilken typ av uppgifter eleven löser.

Om basuppgifterna känns för enkla, kan du tipsa eleven om att lösa uppåt differentierande uppgifter. Elever som behöver mer övning får ut mer av materialet om de fokuserar på de första uppgifterna i varje kapitel. Det finns rikligt med uppgifter på båda nivåerna. Det är också bra att påminna eleverna om att man inte måsta lösa alla uppgifter.

6. Också eleverna har nytta av analysverktyget.

Uppmuntra eleverna att följa med sina egna framsteg eller att läsa kommentarerna hemma tillsammans med vårdnadshavaren. Samtidigt får också vårdnadshavaren en uppfattning om elevens framsteg och kan uppmuntra hen att öva också hemma. Även om eleven ser en mer komprimerad version av analysverktyget, kan hen se sina egna prestationer och gå tillbaka till tidigare kommentarer. Verktyget gör det lättare för eleven att hitta halvfärdiga eller ännu inte påbörjade uppgifter, eller att gå tillbaka till svåra uppgifter, utan att behöva bläddra igenom alla uppgifter på nytt.

Prova de digitala tilläggsuppgifterna!

Du kan bekanta dig med Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter genom att påbörja en 30 dagars kostnadsfri provperiod i Otavas Lärarrum.

Behöver du mer information om hur du tar i bruk de digitala tilläggsuppgifterna?

Läs mer om hur de digitala materialen i serien Karlavagnen har förnyats