Otavas Lärarrum

Dela licenser till elever i grundskolan

Läraren delar elevlicenserna av de digitala läromedlen med sina elever i Otavas Lärarrum under fliken Grupper. Under Grupper kan du skapa nya grupper, redigera existerande grupper och välja vilka digitala läromedel gruppen kommer åt.

Så här skapar du en grupp och delar digitala läromedel med gruppen

  1. Skapa en ny grupp genom att välja + Lägg till grupp. Du hittar funktionen under fliken Grupper samt på första sidan i Otavas Lärarrum.
  2. Ge ett namn åt gruppen (minst två tecken).
  3. Välj det digitala läromedlet du vill dela med gruppen (t.ex. Land 7 digiuppgifter). Standardinställningen är ”Dela med alla” vilket innebär att materialet delas med alla elever som går med i gruppen. Om du vill dela det digitala läromedlet enbart med en del av eleverna i gruppen ska du välja inställningen ”Använd produktkod”.
  4.  Välj Spara. Då du har sparat gruppen skapas en gruppkod. Eleverna går med i gruppen i Elevens värld genom att mata in gruppkoden. Läraren delar gruppkoden med eleverna. (Om du valde att dela ett materialet med eleverna med hjälp av produktkoden, hittar du produktkoden vid ”Visa produktkod”.)

Alternativt kan läraren själv lägga till eleverna i gruppen (se instruktionerna nedan).

Så här lägger läraren själv till elever i gruppen

  1. Gå till fliken Skola och delen Elever i Otavas Lärarrum. Läraren kan här lägga till elever i en grupp hen skapat.
  2. Välj eleven i elevlistan och välj Redigera.
  3.  Lägg till eleven i gruppen med funktionen + Lägg till grupp.

I elevlistan syns alla elever som skolan har skapat nyckelkoder åt. Du ser också elevernas nyckelkoder i listan.

Så här går en elev med i en grupp i Elevens värld

Eleverna använder det digitala läromedlet i Elevens värld på adressen elev.otava.fi. Eleven loggar in med sitt förnamn och efternamn samt sin nyckelkod. Läraren ser elevernas nyckelkoder i Otavas Lärarrum under fliken Skola i delen Elever.

  • Om läraren själv har lagt till eleven i gruppen, syns läromedlet direkt då eleven loggar in i Elevens värld.
  • Om eleven själv går med i gruppen, ska eleven efter att hen loggat in lägga till gruppkoden i fältet Kod och välja + Lägg till. Eleven tar i bruk det digitala läromedlet då hen öppnar materialet för första gången.
  • Om läraren har delat materialet i gruppen med en produktkod, måste eleven först gå med i gruppen med gruppkoden och därefter ta i bruk det digitala läromedlet med produktkoden som hen fått av läraren.