Otavas Lärarrum

Prova digitalt material

Lärare kommer åt att prova Otavas digitala material gratis i 30 dagar. I Otavas Lärarrum välj fliken Material och därefter Bekanta dig med material. Sök på läromedelsseriens namn. Klicka på det material du vill ta i bruk. Om din skola har en giltig licens för materialet hittar du det under fliken Skolans material. Testperioden är personlig och du kan prova på varje material en gång.