Otavas Lärarrum

Uppdatering i Otavas Lärarrum 05/2022

Otavas Lärarrum har uppdaterats med följande nya funktioner:

Lärarrummet – Grupper

Vi har förtydligat valet av grupp

Du får information om de licenser gruppmedlemmar tagit i bruk

Grupper kan arkiveras

Lärarrummet – Beställningar

Information om skolans licenser visas i vyn Beställningar

På kommande inför hösten 2022

Hantera licenser i Otavas Lärarrum

  • Skolan kan återställa en licens som en studerande tagit i bruk. Licensen kan återställas i 30 dagar från att den tagits i bruk. Licensen återgår då till skolans förfogande.
  • Det blir möjligt att byta ut ett paket i lång matematik mot paketet i kort matematik (enbart på finska).

Läs närmare information om uppdateringen här: