Beställning av läromedel

Skolor kan beställa Otavas läromedel (tryckta material, digitala lärarmaterial, digiböcker, digiuppgifter och digiprov) via Kirjavälitys Kouluväylä eller Otavas nätbutik. Det beställda digitala materialet finns tillgängligt i Otavas Lärarrum arbetsdagen efter beställningen.

Vid behov kan du be om inloggningskoderna till Otavas nätbutik i Otavas kundtjänst. Skoladministratören kan också hitta skolans inloggningskoder i Otavas Lärarrum under fliken Skola och Skolans uppgifter.

Vid eventuella ändringar i beställningen (t.ex. annullering av en produkt eller beställning) ska du i första hand kontakta återförsäljarens kundservice.

Kirjavälitys kontaktuppgifter:

E-post: kundservice@kirjavalitys.fi
Telefon: 010 345 1530