Otava Utbildning som arbetsgivare

Otava Utbildning är en del av Förlagsaktiebolaget Otava. I vårt arbete strävar vi efter att följa koncernens vägledande principer – ansvar, kvalitet, mod och närhet.

Familjeföretag

Otava är ett familjeföretag, där varje arbetstagare värdesätts. Vi värnar om en jämlik arbetsgemenskap där vi respekterar och litar på varandra och värdesätter allas arbete. Vi vill lära oss av varandra och lyckas tillsammans.

Kompetensutveckling

Vi uppmuntrar och stödjer våra anställda att ständigt utveckla sig själva, sitt arbete och sin arbetsgemenskap. Kompetenserna och utvecklingen i den egna arbetsrollen utvärderas kontinuerligt.

Öppen samtalskultur

Vi strävar efter en öppen feedback- och samtalskultur bland annat genom regelbundna utvecklings- och medarbetarsamtal.

Välbefinnande

  • Vi tar ansvar för personalens välbefinnande och arbetsförmåga samt beaktar att arbetet löper smidigt oberoende av livssituation.
  • Vi stödjer våra anställda på ett mångsidigt sätt och strävar efter att tillasmmans hitta lösningar till olika situationer.
  • Hos oss bygger välbefinnande också på gott ledarskap – varje anställd har rätt till kompetent chefskap. Vårt mål är ett profesionellt och jämlikt ledarskap.

Vad vi erbjuder dig

  • Fantastiska kollegor
  • Flexibla arbetstider och möjligheten att till stor del själv välja varifrån du arbetar, oavsett om det är på kontoret eller på distans
  • Partiell vårdledighet underlättar återgången till arbetet efter föräldraledighet
  • Omfattande företagshälsovård
  • En ergonomisk arbetsplats på vårt trivsamma kontor
  • Olycksfallsförsäkring även på fritiden
  • Tillgång till gym på Otavas kontor på Nylandsgatan