Otava Utbildnings tillgänglighetsutlåtande

Otava Utbildning strävar efter att försäkra tillgängligheten i sina digitala tjänster i enlighet med  Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Alla nya produkter, tjänster och innehåll som publiceras efter 23.9.2020 uppfyller tillgänglighetskriterierna. Produkterna kan innefatta icke-tillgängligt innehåll, men information om det finns i så fall under den aktuella produktens produktinformation.

Det nuvarande användargränssnittet för digiböcker, digiuppgifter och digitala material för läraren utvecklas och förbättras under år 2024.

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i våra mobilapplikationer (Otso, Särmä Plus och Sanastot) under år 2024.

Vårt mål är att garantera alla en likvärdig möjlighet att använda Otavas digitala läromedel. Det här tillgänglighetsdirektivet gäller alla digitala produkter från Otava och Finn Lectura.

Fullgörandestatus

Otavas digitala tjänster uppfyller delvis de krav som ställs i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA. Krav som inte iakttagits och de undantag som tillämpas nämns nedan.

Icke-tillgängliga innehåll

Nedan nämnt innehåll är inte tillgängligt. Läs en mer detaljerad genomgång av icke-tillgängliga innehåll.

Allmänt

Följande tillgänglighetskriterium uppfylls inte i alla Otavas och Finn Lecturas produkter och tjänster.

 • Textalternativ (WCAG 1.1.1)
 • Rubriker, teknisk implementering, elementens status, strukturelementens tekniska definitioner (WCAG 1.3.1)
 • Kontraster (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Tidsgräns för inloggning (WCAG 2.2.1)
 • Fokusordning (WCAG 2.4.3)
 • Länkar (WCAG 2.4.4)
 • Synligt fokus (WCAG 2.4.7)
 • Språk för del av sida (WCAG 3.1.2)
 • Meddelanden och felmeddelanden WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Inloggningstjänst

 • Snabblänk (WCAG 1.3.1)
 • Sidans språk (WCAG 3.1.1)

Digiböcker, digiuppgifter och digitala material för läraren

 • Textalternativ (WCAG 1.1.1)
 • Tidsbunden media (WCAG 1.2.1, 1.2.2)
 • Tabeller (WCAG 1.3.1)
 • Hänvisningar till visuella egenskaper (WCAG 1.3.3)
 • Förstoring av text (WCAG 1.4.4)
 • Text i form av bild (WCAG 1.4.5)
 • Skalbarhet (WCAG 1.4.10)
 • Tangentbordsnavigering, Cloubi-produkternas funktioner (WCAG 2.1.1)
 • Sidtitlar (WCAG 2.4.2)
 • Ledtexter/etiketter (WCAG 3.3.2)
 • Frame-element (WCAG 1.1.1, 3.2.2, 4.1.2)
 • Cloubi-produkternas funktioner (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 3.2.2, 4.1.3)
 • Cloubi-produkternas uppgifter (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2)

Produkter och innehåll för projicering

 • På grund av användningsändamålet går tillgängligheten i produkter och innehåll som projiceras inte att förbättra.

Digitala tilläggsuppgifter

 • De digitala tilläggsuppgifterna är spelifierade tilläggsuppgifter, som repeterar innehåll som eleven behandlat i andra (tillgängliga) produkter.
 • På grund av produkttypens natur går det inte att förbättra tillgängligheten i de digitala tilläggsuppgifterna.

Digiprov

 • Snabblänk (WCAG 1.3.1)
 • Sidans språk (WCAG 3.1.1)

Lärarmaterial

 • Tabeller, teknisk implementering, snabblänk (WCAG 1.3.1)
 • Förstoring av text (WCAG 1.4.4)
 • Tangentbordsnavigering (WCAG 2.1.1)
 • Sidans språk (WCAG 3.1.1)

Hur brister åtgärdas och oproportionell börda

Alt-texter till bilder

 • Produkter utgivna innan september 2020 innehåller inte alt-texter. Sett till företagets resurser är det inte är rimligt att lägga till alt-texter till de här produkterna.
 • Bilder i produkter utgivna efter september 2020 har i regel alt-texter, undantaget grafer i matematiska ämnen, som på grund av ämnets natur inte går att förbättra.

Ljudspår

En del av Otavas gamla matematikböcker för åk 7–9 samt gymnasiet innehåller inga ljudspår. Sett till företagets resurser är det en oproportionell börda att lägga till ljudspår till dessa. I nya produkter strävar vi efter att lägga till ljud i mån av möjlighet.

Mobilapplikationer

Vi strävar efter att förbättra användargränssnitten i Otavas mobilapplikationer (Otso, Särmä Plus och Sanastot) under år 2024. Applikationerna innehåller tilläggsmaterial, som finns tillgängliga i bland annat Otavas tryckta böcker, Elevens värld eller Studerandes värld.

Produkter och innehåll för projicering

På grund av användningsändamålet går tillgängligheten i produkter och innehåll som projiceras inte att förbättra.

Digitala tilläggsuppgifter

De digitala tilläggsuppgifterna är spelifierade tilläggsuppgifter, som repeterar innehåll som eleven behandlat i andra (tillgängliga) produkter. På grund av produkttypens natur går det inte att förbättra tillgängligheten i de digitala tilläggsuppgifterna.

Ersättande produkter

En stor del av innehållen i Otava Utbildnings digiböcker, digiuppgifter och digitala lärarmaterial finns tillgängliga i tryckt format. Vår kundtjänst hjälper dig att hitta rätt produkt. En del av våra produkter finns även att få via Celia (celia.fi).

Upprättande av det här tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet har upprättats 23.7.2020.

Utlåtandet bygger på en tredje parts bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller de krav som ställs i direktivet (EU) 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast 5.12.2023.

Kontakta oss gällande tillgängligheten

Jag är
Om din kommentar gäller en specifik produkt, skriv namnet på produkten här.
Jag vill att ni kontaktar mig(Obligatoriskt)
Genom att fylla formuläret godkänner jag att mina kontaktuppgifter samlas in enligt dataskyddsbeskrivningen.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker problem och brister som berör tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand kontakta den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret, eller om du inte får svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

 

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi

Växel 0295 016 000