Otava Utbildning är en inhemsk expert på lärande

Vi producerar digitala och tryckta läromedel från förskolan till gymnasiet. Dessutom fungerar vi som ett stöd för skolor i de förändringar som sker på fältet. Vårt utgivningsprogram bygger på läroplanen och vi producerar läromedel för nästan alla läroämnen – både på finska och på svenska. Otava exporterar också högkvalitativa läromedel till utlandet.  

 

Vår verksamhet styrs av våra värderingar

KVALITET
Våra innehåll produceras genom sambarbete mellan innovativa lärare och experter inom många olika områden. Bakom våra läromedel står cirka 500 läromedelsförfattare, med ett gediget pedagogiskt kunnande. Vi utvecklar våra produkter och tjänster långsiktigt och följdriktigt. Läromedel av hög kvalitet bidrar till att ge eleverna likvärdiga förutsättningar för lärande.  

 

NÄRHET
Vi känner skolan och dess vardag, vi hör lärarnas önskningar och stöder dem i de utmaningar de ställs inför. Vi bidrar till att fostra kompetenta och aktiva medborgare. Vi fungerar som en partner för lärare och rektorer när det gäller fortbildning och förändringar i skolans verksamhetskultur. Vi gör allt vi kan för att trygga ett livslångt lärande. Vi betjänar våra kunder från förskolan till arbetslivet. 

 

MOD
Vi är måna om att vara flexibla och anpassningsbara. Vi utvecklas i takt med omvärlden och främjar färdigheter som behövs i framtiden. Vi satsar på tekniken och i samarbete med våra kunder utvecklar vi kontinuerligt olika innehåll och tjänster som stöder lärandet. Vi tror att kvalitativa innehåll och nya digitala lösnignar gör det möjligt att ständigt nå bättre lärresultat.  

 

ANSVAR 

Otavas första ABC-bok utkom år 1902 och därefter har vi aktivt deltagit i byggandet av det finländska utbildningssystemet. Vi värdesätter mångfald, öppenhet och tolerans. Våra läroböcker framställs med miljövänliga metoder på vårt tryckeri i Keuru. 

 

Nyckelflaggan

Otava Utbildning är en del av Förlagsaktiebolaget Otava. Vi har beviljats märket Nyckelflaggan, som är en symbol för produkter och tjänster som produceras i Finland. Som ett finländskt familjeföretag har vi främjat samhällsintressen i över 130 år och vi fortsätter att verka och utvecklas än i dag.

Förlagsaktiebolaget Otava är en del av Otava-koncernen.