Förskola

Karlavagnen – matematik för förskolan

Karlavagnen är ett basläromedel i matematik som ger förskolebarnet de första byggstenarna för att bygga en stabil matematisk grund. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre lär sig barnet att se på världen med sina matematikögon. Karlavagnens mångsidiga uppgifter, spel och lekar gör matematiken i förskolan rolig!

Läs mer om serien