Noggrannare genomgång av icke-tillgängliga innehåll

Allmänt

Följande observationer gäller alla Otava Utbildnings produkter och tjänster:

 • Textalternativ – Brister i textalternativen till bilder, bildlänkar och gränssnittskomponenter (WCAG 1.1.1)
 • Rubriker – Brister i rubriknivåer, rubrikstilar har inte använts i alla rubriker (WCAG 1.3.1)
 • Teknisk implementering – För en del element motsvarar inte den tekniska implementeringen den visuella funktionen. Problemet berör bland annat den tekniska implementeringen av knappar, dragspel och länkar. (WCAG 1.3.1)
 • Elementens status – Den aktiva sidan eller skedet har inte markerats programmatiskt, en del av elementen i gränssnittet kan inte läsas informativt av skärmläsare och passiva knappar används för att uttrycka en felaktig blankett (WCAG 1.3.1)
 • Strukturelementens tekniska definitioner – Bristfällig användning av landmärken på webbplatsen (WCAG 1.3.1)
 • Kontraster – Brister i kontrastkraven i en del knappar och gränssnittskomponenter (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Tidsgräns för inloggning – Webbplatsen meddelar inte att tidsgränsen uppnåtts innan användaren loggas ut, användaren kan inte ta bort, justera eller förlänga tidsgränsen (WCAG 2.2.1)
 • Länkar – Allmänna brister i namngivningen av länkar (WCAG 2.4.4)
 • Fokusordning – Brister bland annat i förhållande till hur elementen/fönstren öppnas (WCAG 2.4.3)
 • Språk för del av sida – För en del innehåll finns inget lämpligt språkattribut angivet (WCAG 3.1.2)
 • Synligt fokus – Brister i synligt fokus (WCAG 2.4.7)
 • Meddelanden och felmeddelanden – Meddelanden har inte markerats så att innehållet läses automatiskt utan att fokuset flyttas (WCAG 3.3.1, 4.1.3)

Elevmaterial

Inloggningstjänsten för elever i årskurs 7–9

 • Snabblänk – Tjänsten saknar snabblänk till innehållet (WCAG 1.3.1)
 • Sidans språk – Sidans språk har ställts in som engelska (WCAG 3.1.1)

Inloggningstjänsten för studerande vid gymnasiet

 • Snabblänk – Tjänsten saknar snabblänk till innehållet (WCAG 1.3.1)
 • Sidans språk – Inget språk har angivits för sidan (WCAG 3.1.1)

Cloubi-produkter

 • Textalternativ – Brister i textalternativen till bilder, bildlänkar och gränssnittskomponenter (WCAG 1.1.1)
  • Matematiska grafer
  • Bilder i matematik, fysik och kemi
  • osv.
 • Tidsbunden media – Brister i undertexter och syntolkning för video- och ljudfiler (WCAG 1.2.1, 1.2.2)
 • Tabeller – Variationer i hur tabellrubriker använts i tabeller (WCAG 1.3.1)
 • Hänvisningar till visuella egenskaper – En del av anvisningarna hänvisar till visuella egenskaper i innehållet (WCAG 1.3.3)
 • Förstoring av text – I en del element leder förstoringen till att texten delvis hamnar utanför skärmen. En del innehåll anpassas inte efter textförstoringen. (WCAG 1.4.4)
 • Text i form av bilder – Text förekommer som en del av en bildfil (WCAG 1.4.5)
 • Skalbarhet – En del visuella element (t.ex. produkternas sidnavigering) skalas inte på ett snyggt sätt utan att man måste scrolla i två riktningar på en skärm, som är 320 CSS-pixlar bred och 256 CSS-pixlar hög (WCAG 1.4.10)
 • Tangentbordsnavigering – Alla funktioner går inte att använda enbart med hjälp av tangentbordet (WCAG 2.1.1)
 • Sidtitlar – Sidans titel byts inte i samband med sidbytet (WCAG 2.4.2)
 • Etiketter – Skrivfält och etiketter har inte kopplats samman programmatiskt (WCAG 3.3.2)
 • Frame-element – Frame-elementen kan orsaka problem i tangentbordets och skärmläsarens fokus, och det finns brister i hur de namngivits (WCAG 1.1.1, 3.2.2, 4.1.2)
 • Cloubi-produkternas funktioner – Många funktioner och uppgifter fungerar inte med skärmläsare (framför allt VoiceOver) (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 3.2.2, 4.1.3)
 • Cloubi-produkternas uppgifter – Många av uppgifterna är inte tillgängliga för den som använder tangentbord och skärmläsare (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2)

Digiprov

 • Snabblänk – Tjänsten saknar snabblänk till innehållet (WCAG 1.3.1)
 • Sidans språk – Inget språk har angivits för sidan (WCAG 3.1.1)

Lärarmaterial

 • Tabell – Variationer i hur tabellrubriker använts i tabeller (WCAG 1.3.1)
 • Teknisk implementering – Combobox-elementet är inte tillgängligt för skärmläsare (WCAG 1.3.1)
 • Snabblänk – Tjänsten saknar snabblänk till innehållet (WCAG 1.3.1)
 • Förstoring av text – I en del element leder förstoringen till att texten delvis hamnar utanför skärmen (WCAG 1.4.4)
 • Tangentbordsnavigering – Alla funktioner går inte att använda enbart med hjälp av tangentbordet (WCAG 2.1.1)
 • Sidans språk – Inget språk har angivits för sidan (WCAG 3.1.1)