Beställning av läromedel

Beställning av digitala material till skolan

Läraren/administratören kan beställa Otavas digitala material (digitalt material för läraren, digiböcker, digiuppgifter och digiprov) via Kirjavälitys eller Otavas nätbutik. Du kommer åt materialet ni beställt i Otavas Lärarrum inom två arbetsdagar.

Be om inloggningskoderna för Otavas nätbutik vid behov från Otavas kundtjänst. Du kan också be inloggningskoderna av din skolas administratör. Din skolas administratör ser nätbutikens användarkoder i Otavas Lärarrum vid Skolans uppgifter.