Beställning av läromedel

Digiprovens licensperiod

Licensen för digiproven är i kraft 12 månader (alltid under tiden 1.8–30.7). Du har tillgång till proven och dess resultat från en tidigare licensperiod också under följande läsår, då du loggar in med samma inloggningsuppgifter.

Resultaten från digiproven syns till de studerandena så länge som skolan har licensen i bruk och om läraren inte raderar digiprovet från sitt eget provhanteringsverktyg. Om läraren raderar digiprovet raderas också studerandenas resultat. OBS! Om skolan inte längre skaffar en licens för digiproven rekommenderar vi att ni sparar studerandenas resultat innan licensperioden slutar.

Förändringar och nya egenskaper uppdateras direkt i alla digiprov (också de licenser som redan är i bruk).