Beställning av läromedel

Nedladdningsbara produkter

Nedladdningsbara produkter (t.ex. PDF-filer) kan beställas antingen från Kirjavälitys eller från Otavas nätbutik när du loggar in med skolans inloggningsuppgifter.

Tillgång till de nedladdningsbara produkter som skolan har beställt (t.ex. PDF-dokument och Word-dokument) finns i Otavas Lärarrum. Alla lärare i skolan kommer åt de nedladdningsbara produkterna. Ladda ner produkten inom samma läsår du köpt den (senast 31.7).