Beställning av läromedel

Inloggningskoder för nätbutiken

För alla läroanstalter som finns i Otavas kundregister finns ett användarnamn och lösenord till Otavas nätbutik. Användarkoderna syns i Otavas Lärarrum för personen med adminrättigheter. Nätbutikens användarkod finns vid Skolans uppgifter. Logga in med användarkoderna för att beställa material till skolans bekostnad (fakturan går direkt till skolan).

Läroanstaltens rektor och/eller skolsekreterare har fått inloggningskoderna. Om din skola inte hittar användarkoderna, kontakta Otavas kundtjänst. Personen i er skola med adminrättigheter i Otavas Lärarrum har också tillgång till användarkoderna.