Digitala material

Hur Edustore-användare kommer åt digitala materialen

Otavas digitala material som beställs via Edustore förflyttas till den egna lärplattformen som förut och produkterna används via Edustore. När en skola som har beställt materialet via Edustore använder Otavas digimaterial på sin egen lärplattform förflyttas användaren till Otavas tjänster (läraren till Otavas Lärarrum, grundskoleelever till Elevens värld och gymnasiestuderande till Studerandes värld). Förflyttningen sker automatiskt och ingen skild inloggning eller registrering krävs av användaren.

 • Välj Otavas digiprodukt från din lärplattform.
 • Du förflyttas automatiskt till Otavas tjänst
  • läraren förflyttas till Otavas Lärarrum
  • grundskoleelever förflyttas till Elevens värld
  • gymnasiestuderande förflyttas till Studerandes värld
 • Du får en notifikation om förflyttningen.
 • Du kan direkt välja materialet eller börja använda andra funktioner i tjänsten. I Otavas tjänst kan du bland annat använda analysverktyget, där du följer med elevernas prestationer.

 

 • Beställningar gjorda via Edustore syns i Otavas tjänster efter ett dygn.
 • Gruppens information (inkluderat gruppmedlemmar och material) är kopplad med materialet då läraren förflyttar sig till Otavas Lärarrum. Det här innebär att gruppen som läraren skapat i Edustore automatiskt också syns i Otavas Lärarrum.