Digitala material

Att förlänga GLP21-digilicenser

Från och med höstterminen 2023 kan studerande själva förlänga utgångna digilicenser med tre månader utan kostnad. Licenserna förlängs i Studerandes värld.

Licensen för en digiprodukt går att förlänga bara en gång under gymnasietiden. Förlängningen måste göras inom 30 dagar efter att licensen gått ut.

Exempel på när det lönar sig att förlänga en licens:

  • Då det finns ett kortare behov för en viss licens inför till exempel studentexamen eller omtagning av prov i en modul i början av höstterminen.
  • Då licensen tagits i bruk utanför läsåret (till exempel för studier under sommaren).

Noggrannare instruktioner om hur licenserna förlängs kommer att finnas på den här sidan.