Digitala material

Så här använder du Otavas Abittiprov

Otava erbjuder Abittiprov till de flesta läromedelsserier för gymnasiet. Du hittar proven i Otavas Lärarrum. GLP21-paketen innehåller en fil som laddas upp i Abitti (vissa paket innehåller flera provfiler), modellsvar och produktinformation. Uppgifterna och materialen till provfrågorna finns i en transfer.zip-fil, som går att ladda upp i Abitti.

Gör så här:

 1. Ladda ner Abitti-provpaketet (.zip) från Lärarrummet till din dator. Standardinställningen är att den nedladdade zip-filen sparas bland dina nedladdade filer.
 2. Extrahera provpaketet genom att högerklicka på zip-filen och välj ”Extrahera alla”.
 3. Den extraherade mappen innehåller en eller flera zip-filer (transfer.zip) som laddas upp i Abitti samt modellsvar och produktinformation.
 4. Logga in i Abitti
 5. Välj För in prov (.zip).
 6. Välj den extraherade mappen på din dator och sedan transfer.zip-filen i den för att föra in provuppgifterna i Abitti.
 7. Du kan radera och redigera uppgifterna samt lägga till egna provuppgifter. Du kan också föra in uppgifter från ett annat Abittiprov eller kopiera uppgifter från Otavas prov till ett annat Abittiprov. Var uppmärksam på att eventuella material till frågorna följer med när du överför provuppgifter från ett prov till ett annat.
 8. När du sammanställer ett prov i Abitti är det skäl att alltid börja med att föra in Otavas oredigerade transfer.zip-fil. På det sättet försäkrar du dig om att materialen till uppgifterna finns med i provet.

Instruktioner med bilder:

Bra att veta

 • Vi rekommenderar användningen av Bittiniilo tillsammans med Otavas Abittiprov. Bittiniilo och Berta gör det bland annat möjligt att ställa in maximal längd för textsvar och maximalt antal för hur många gånger en hörförståelse kan spelas upp. Det går också att dölja provfrågorna för eleverna då de lämnat in provet.
 • Otavas Abittiprov har gjorts om för att passa Berta-editorn från och med 15.8.2022. Ladda ner de uppdaterade Abittiproven från Otavas Lärarrum.
 • Stöd för användningen av Abitti finns på adressen www.abitti.fi.
 • Instruktioner för hur du skapar prov finns på adressen https://www.abitti.fi/fi/opettajat/.
 • Otavas kundtjänst svarar på frågor som berör innehållen i provet. Om du har tekniska frågor, kontakta Studentexamensnämndens Abittisupport på adressen abitti (at) ylioppilastutkinto.fi.

Obs! Av upphovsrättsliga skäl finns inte alla videouppgifter som hör till Otavas digiprov i Abittiproven.
Videouppgifterna fungerar bäst med webbläsaren Chrome.