Digitala material

Återställ en arkiverad grupp

Alla aktiva grupper i Lärarrummet har arkiverats 31.7.2023

  • Notera att de studerande kan använda de material som delats i gruppen, trots att gruppen är arkiverad, så länge licensen är i kraft. Den gamla gruppen behöver inte återställas eftersom den studerande fortsättningsvis har tillgång till den licens som delats med gruppen (förutsatt att studerandelicensen är i kraft).
  • Läraren kan när som helst återställa en arkiverad grupp i Lärarrummet. Arkiveringen påverkar inte gruppens information.
  • Arkiverade grupper syns inte i analysverktyget. Om du vill granska gruppens prestationer måste du först återställa gruppen.

Så här återställer du en arkiverad grupp

Gå till sidan Grupper i Lärarrummet och välj Arkiverade.

Öppna den arkiverade gruppen och tryck på Återställ grupp. Gruppen flyttas då till Aktiva grupper.

Så här kopierar du en arkiverad grupp

Om du vill använda dig av det innehåll som finns i en arkiverad grupp (t.ex. digimaterial som du bearbetat) som botten för en ny grupp ska du återställa gruppen och kopiera den genom att gå in i den aktuella gruppen och trycka på Kopiera gruppen. Efter det ska du igen arkivera den gamla gruppen.

Till den kopierade gruppen flyttas gruppens material och gruppbeskrivningen, gruppens medlemmar flyttas inte. Uppdatera era i kraft varande licenser till den nya kopierade gruppen. Till exempel står det vid det digitala materialet för lärarens att licensperioden tagit slut eftersom den förra licensen tog slut 31.7. Du kan ge gruppen tillgång till i kraft varande material genom att trycka på Byt material.

Om du vill kan du byta sättet på vilket du delar licenser (dela till alla eller dela med en kod).