Digitala material

Tekniska krav för digitala material

För att kunna använda de digitala lärarmaterialen måste du vara ansluten till internet. Det går inte att använda materialen i så kallat offlineläge.

Webbläsare som stöds på dator och smartboard

Senaste versionerna av Google Chrome, Mozilla FirefoxSafari och Microsoft Edge samt version 11 eller senare av Internet Explorer.

Vi rekommenderar Google Chrome.

Operativsystem och webbläsare som stöds på pekplatta

Senaste Apple iOS, Android OS och Windows OS operativsystem och som webbläsare i första hand Google Chrome.

Andra tekniska krav

  • För att kunna öppna PDF-filer måste du ha programmet Adobe Reader.
  • Provverktyget fungerar inte på mobila enheter.