Digitala material

Återlämna elevlicens till skolan

Elevlicenser som tagits i bruk kan återlämnas till skolan inom 30 dygn.

Licensen återgår till skolan, som kan dela ut den igen.

Så här återlämnar du en licens i Lärarrummet:

  • Gå till Skola och fliken Beställningar. Leta fram rätt material. Klicka på Info vid ifrågavarande material.

Återlämna licensen genom att klicka på Återlämna vid elevens namn under Licenser används av.

Licenser kan återlämnas till exempel i följande situationer:

En elev har lagts till i fel grupp och tagit i bruk fel licens.

  • I det här fallet återlämnar läraren licensen och avlägsnar eleven från gruppen.

Materialet skulle delas med produktkoden till en del av eleverna i en grupp, men av misstag fick alla elever tillgång till materialet och fel elev har aktiverat licensen.

  • Läraren ändrar inställningarna så att materialet delas med produktkoden i stället för med alla elever. Därefter återlämnar läraren licensen.

–> Inställningarna för delning av material med en grupp kan redigeras under Byt material.

–> Välj Använd produktkod som delningsmetod.

–> Läraren delar ut produktkoden på valbart sätt till de elever som ska ha tillgång till materialet. Eleverna aktiverar materialet i elevens värld med hjälp av produktkoden.