Digitala material

Återlämna studerandelicens till skolan

En studerandelicens är personlig. Den innehåller personliga uppgifter om den studerande (t.ex. information om prestationer). Därför kan man inte återställa eller flytta licensens aktivering om en studerande avbryter en kurs/ett studieavsnitt efter en viss tid. En använd licens kan inte heller returneras till försäljaren/återförsäljaren. Om en studerande byter skola och före det har aktiverat en licens vid skolan, flyttar den här licensen till den nya skolan med den studerande.

Samma regel gäller för digipaket som studerande aktiverar. När ett digipaket tas i bruk, får den studerande alla licenser i paketet till sitt förfogande. Ett aktivt och använt digipaket kan inte återställas eller returneras om den studerande avbryter studieavsnittet.

En licens som tagits i bruk kan återlämnas till skolan inom 30 dygn

Licensen återgår till skolan, som kan dela ut den igen.

Licensen kan återlämnas till exempel i följande situationer:

 • En studerande har gått med i fel grupp och aktiverat fel licens.
  • I detta fall återlämnar läraren licensen och avlägsnar den studerande från gruppen.

 • Materialet skulle delas med produktkoden till en del studerande i en grupp, men av misstag fick alla studerande tillgång till materialet och fel studerande har aktiverat licensen.
  • I detta fall återlämnar läraren licensen och byter delningsinställning för materialet. Materialet ska delas med hjälp av produktkoden i stället för med alla i gruppen.
   • Byt inställning för delningen av materialet i gruppen med hjälp av funktionen Byt material.
   • Välj Använd produktkod som delningsmetod i stället för Dela med alla.
   • Läraren delar ut produktkoden på valbart sätt till de studerande som ska ha tillgång till materialet. De studerande aktiverar materialet i Studerandes värld med hjälp av produktkoden.

Återlämna en licens i Lärarrummet så här:

 • Gå till Skola och fliken Beställningar. Leta fram rätt material.
 • Klicka på Info vid ifrågavarande material.
 • Återlämna licensen genom att klicka på Återlämna vid den studerandes namn under Licenser används av.

Licensen återgår till skolan och kan delas ut igen.