Digitala material

Lärare i gymnasiet, arkivera dina gamla grupper i Lärarrummet

Kom ihåg att arkivera dina gamla grupper i Otavas Lärarrum, för att se till att licenserna som hör till gruppen inte aktiveras på nytt. Ifall gruppen inte arkiveras och skolan har införskaffat nya licenser, kan studerande som hör till gruppen ta i bruk licenserna i Studerandes värld.

• När undervisningen är avslutad för en grupp, bedömningen är genomförd och du inte längre vill
dela licenser via gruppen kan du arkivera gruppen.


• Om du vill använda material från gruppen som behöver arkiveras (t.ex. redigerat digitalt
lärarmaterial) kan du kopiera gruppen innan du arkiverar den. Då överförs material och
gruppbeskrivning till den nya gruppen, men inte gruppens medlemmar. Lägg till nya licenser till den kopierade gruppen. Till exempel vid digitala lärarmaterialet kan synas informationen ”Beställningen har gått ut” eftersom perioden för användarförmånen gått ut 31.7. Lägg till det digitala lärarmaterialet på nytt för att få en aktiv licens i bruk. Du lägger till materialet vid Byt material.
• Trots arkivering kan gruppmedlemmarna använda materialet i gruppen så länge licensen är i kraft.
De får inte tillgång till en ny licens när licensen de tagit i bruk löper ut.

• När du har arkiverat en grupp syns den både för dig och för de studerande som arkiverad. Vid behov kan du återställa gruppen till aktiv.