Instruktioner för gymnasiet

GLP21 – Skapa en grupp och dela licenser åt studerande