Elevens värld

Skapa nyckelkoder åt eleverna

Du hittar alla digitala elevmaterial som din skola har beställt i Otavas Lärarrum. Du som lärare kommer åt de digitala elevmaterialen via fliken Material, medan eleverna kommer åt dem via Elevens värld, på adressen www.elev.otava.fi. För att kunna använda sidan behöver alla elever en egen nyckelkod. Läraren kan skapa nyckelkoder via fliken Skola under delen Elever i Otavas Lärarrum.

Eleverna i grundskolan loggar in i Elevens värld med förnamn, efternamn och den nyckelkod de fått av läraren. Nyckelkoden är ett personligt lösenord som eleven inte får ge till någon annan. Eleven kan bara se de digitala material som hen har rätt att använda.

Så här skapar du nyckelkoder åt eleverna

  1.  Gå till fliken Skola och delen Elever i Otavas Lärarrum. Välj ”Lägg till elev”.
  2.  Lägg till elevens förnamn och efternamn. Om det finns flera elever med samma namn i skolan kan du också lägga till andranamn. Välj + Lägg till rad om du direkt vill lägga till en annan elev.
  3. Du kan också ladda upp en CSV-fil på alla elever som du vill skapa nyckelkoder till. På sidan finns en modell för hur CSV-filen ska se ut.
  4. Välj Spara.
  5. Du kan dela ut nyckelkoderna till eleverna i din klass genom att klicka på ”Skriv ut nyckelkoden”. Klipp loss nyckelkoderna och dela ut en personlig kod till varje elev. 

Vid behov kan läraren ändra nyckelkoden i Otavas Lärarrum under Skola > Elever.