Artiklar

Så här har Karlavagnens digitala material förnyats

Karlavagnens digitala material för läraren och digitala tilläggsuppgifter har förnyats inför augusti 2022. I den här artikeln kan du läsa om de viktigaste förnyelserna och hur du tar de nya materialen i bruk.

Önskade förnyelser i digitalt material för läraren

I Karlavagnens digitala material för läraren hittar du material som hjälper dig med planeringen av lektionerna, undervisningsarbetet och bedömningsarbetet.

I det nya materialet kan du

  • enkelt förflytta dig mellan de olika läroböckerna: Du kan förflytta dig smidigt från läroboken till samma kapitel i lärarhandledningen. Höstens och vårens läroböcker och lärarhandledningar finns i samma material.
  • se innehållen som finns i appen Otso: Innehållen som finns i appen Otso är markerade med en liten symbol med en tass. I digitala lärarmaterialet ser du vilka innehåll eleven kommer åt via appen Otso. Du kan lätt instruera eleverna att använda materialet via appen.
  • använda bilagorna från lärarhandledningen: Du kan spara och skriva ut bilagorna kapitelvis. Dessutom finns bilagorna vid varje lektion. I förhandsgranskningen kan du granska hurdana uppgifter bilagorna innehåller och skriva ut de bilagor du vill använda.

Vi har sammanställt instruktioner för hur du använder det nya digitala lärarmaterialet.

Skriv ut eller spara instruktionerna >

Nyheter i digitala tilläggsuppgifter för eleven

Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter för eleven har förnyats inför augusti 2022. Uppgifterna har flyttats till ett nytt användargränssnitt. Det nya användargränssnittet innehåller ett nytt analysverktyg, som låter läraren följa med elevernas prestationer.

Vi har skapat demor för Karlavagnen 1a, 3b och 5a. Ta en titt på hur de nya digitala tilläggsuppgifterna ser ut!

Framsidan: De numrerade kapitlen från läroböckerna syns på framsidan. Eleven kan enkelt förflytta sig till uppgifterna.

Digitala tilläggsuppgifterna för åk 1 och 2: Framsidan innehåller bildstöd och en spårstig som hjälper dig att instruera eleven att hitta till rätt uppgifter.

Att välja uppgifter: Basnivåns uppgifter är markerade med två bollar och de svåra uppgifterna med tre bollar. Nivån på uppgifterna syns till vänster i innehållsförteckningen.

Bekanta dig med demor för 1a, 3b och 5a >

Provverktyg som användarförmån läsåret 2023–24

Karlavagnens provverktyg finns i Otavas Lärarrum. Karlavagnens provverktyg är en användarförmån för de skolor som använder serien under läsåret 2023–24. Du hittar provverktyget i Otavas Lärarrum under Övriga material / Kompletterande material.

Med provverktyget kan du skapa egna prov av proven som finns i Karlavagnen: Du kan välja provuppgifter från A- och B-proven eller från de nedåt differenterande N-proven och för årskurs 3–6 uppåt differentierande U-proven. Du kan redigera provuppgifternas texter och siffror eller lägga till egna uppgifter. Du kan spara provet du har redigerat.

De tidigare digitala lärarmaterialen är inte längre i bruk efter 31.7.2022.