Artiklar

Frågor och svar om Karlavagnens förnyade digitala material

Karlavagnens digitala material förnyades till augusti 2022 och de förnyade materialen togs i bruk 1.8.2022. Under våren har vi fått frågor och feedback om de förnyade materialen. I den här artikeln kan du läsa svar på de vanligaste frågorna om materialen.

Varför har Karlavagnens digitala material förnyats?

Förnyelsen som gjordes inför läsåret 2022−2023 ökar materialens driftsäkerhet och livslängd. De tidigare digitala materialen var tekniskt föråldrade. I och med uppdateringen kan vi garantera att materialen för serien kan användas också i fortsättningen. I samband med förnyelsen har vi också kunnat lägga med nya egenskaper i materialen, så som det nya analysverktyget i de digitala tilläggsuppgifterna.

Karlavagnen digitala lärarmaterial

Hur har de digitala lärarmaterialen förändrats?

De digitala lärarmaterialen har samma innehåll som tidigare. Användargränssnittet är nytt, vilket innebär att navigationen i produkten förändrats. Nu finns höst- och vårterminens innehåll i samma material. Produkterna har också kompletterats med nya funktioner och innehåll – bland annat de tryckta lärarhandledningarna. I den här artikeln kan du läsa mer om hur de digitala materialen förnyades.

Hur tar jag i bruk det nya digitala lärarmaterialet?

Du hittar en instruktionsvideo och skriftliga instruktioner på Otava Utbildnings webbplats samt i det digitala lärarmaterialet under fliken Seriespecifikt material (rutikonen i det vänstra övre hörnet). Du kan bekanta dig med basfunktionerna med hjälp av instruktionsvideon eller de skriftliga instruktionerna. Om din skola inte har beställt Karlavagnens digitala lärarmaterial kan du bekanta dig med materialen gratis i 30 dagar i Otavas Lärarrum.

Hur förflyttar jag mig till rätt sida i boken?

Öppna det kapitel du vill arbeta med innehållsförteckningen eller skriv in sidnumret i fältet Gå till sidan, för att förflytta dig direkt till den aktuella sidan. Sökfunktionen för sidnumren syns också i innehållsförteckningen som öppnas i den vänstra kanten.

Var hittar jag materialen Vi lär oss och Vi övar?

Du hittar lektionsmaterialen uppe till höger då du öppnat ett uppslag i läroboken. Till lektionens material hör Vi lär oss, Vi övar, huvudräkningsuppgifter, de inlästa lektionsberättelserna samt annat projicerbart material. Under Att skriva ut hittar du alla bilagor som hör till lektionen.

Hur visar jag facit till uppgifterna?

Klicka först på den uppgift vars svar du vill visa. I det förstorade läget kan du öppna varje svar för sig genom att klicka på svarsutrymmet. Klicka på ögonikonen för att visa alla svar på en gång.

Var finns bilagor och bedömningsmaterial?

Du hittar bilagor och bedömningsmaterial under fliken Material för hela läsåret (symbolen med fyra kvadrater uppe till vänster). Bilagorna finns under rubriken Bilagor och prov samt inledande diagnoser (åk 3–6) under Bedömning. Bilagorna går att skriva ut avsnittsvis.

Vi lär oss- och Vi övar-materialen syns inte ordentligt på skärmen. Hur ändrar jag storleken?

Innehållet syns bäst då du öppnar materialet i helskärmsläge via knappen uppe till höger. Du kan också ändra uppgiftens storlek med hjälp av tangenterna Control+ – och Control−.

Var finns provverktyget?

Provverktyget finns i Otavas Lärarrum. Du hittar provverktyget i Lärarrummet under Karlavagnens Övriga material. Provverktyget är en användarförmån läsåret 2023–24.

Karlavagnen digitala tilläggsuppgifter

Hur har Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter förändrats?

De digitala tilläggsuppgifterna har samma innehåll som tidigare, men användargränssnittet är nytt, och uppgifterna har fått ett delvist nytt utseende. Uppgifter på basnivå är markerade med två bollar och mer utmanande uppgifter med tre bollar. Navigationen i produkten har förändrats. I årskurs 1–2 finns ett bildstöd på förstasidan, som hjälper eleven att hitta rätt uppgift. Eleven navigerar mellan uppgifter med hjälp av en visuell spårstig. De digitala tilläggsuppgifterna innefattar nu också analysverktyget.

Hur kan jag bekanta mig med de digitala tilläggsuppgifterna?

Du kan prova de digitala tilläggsuppgifterna utan kostnad i 30 dagar i Otavas Lärarrum. På vår webbplats kan du också bekanta dig med demor för Karlavagnen 1a, 3b och 5a digitala tilläggsuppgifter.

Finns det instruktioner till de digitala tilläggsuppgifterna?

Du hittar instruktioner till de digitala tilläggsuppgifterna under produktens instruktioner. Menyn innehåller separata instruktioner för lärare och elever. Lärarinstruktionen är enbart synlig för lärare.

Hur kan jag använda de digitala tilläggsuppgifterna för att differentiera undervisningen?

De digitala tilläggsuppgifterna innehåller uppgifter på två olika nivåer – basuppgifter och uppåt differentierande uppgifter. Du kan be eleven lösa uppgifter på en viss nivå, eller så kan eleven själv välja vilka uppgifter hen arbetar med. Uppgifterna är självrättande, vilket möjliggör självständigt arbete. 

Hur drar jag nytta av analysverktyget i de digitala tilläggsuppgifterna?

De digitala tilläggsuppgifterna har kompletterats med ett nytt analysverktyg. Med hjälp av analysverktyget kan du följa med antingen hela gruppens eller enskilda elevers framsteg och prestationer. Du kan filtrera uppgifterna enligt svårighetsgrad. Du kan skriva kommentarer till eleverna och vid behov poängsätta uppgifter på nytt.