Artiklar

Vår populära kemiserie Mol förnyas inför GLP2021

Den förnyade serien Mol, kemi för gymnasiet, uppdateras för att passa den nya läroplanens målsättningar och innehåll, men bibehåller samtidigt sina bästa egenskaper. Den förnyade versionen har dessutom fått två nya syften – flexibilitet och differentiering.

Läroboken och lärarmaterialet måste gå att anpassa efter olika gymnasier, lärmiljöer och undervisningsarrangemang. Undervisningen planeras i allt högre grad på kommun- och skolnivå och olika läroämnen integreras. Därför erbjuder förnyade Mol flexibilitet för olika situationer. Med hjälp av Mol går det att integrera modulstudier, temastudier och olika läroämnen på ett enkelt sätt, utan att göra avkall på de centrala målen och innehållen i läroplanen.

Den utvidgade läroplikten innebär att studerandena vid gymnasiet kommer att bli en allt mer heterogen grupp. Det kan finnas stora skillnader i studerandens motivation och kunskapsnivå inom en undervisningsgrupp. Det här är en utmaning framför allt vid undervisningen av de obligatoriska modulerna inom olika läroämnen. I Mol har man därför beaktat differentieringen på många sätt. Serien tar hänsyn till studerandenas olika utgångspunkter och lärmål samt olika inlärningsstilar och studietekniker.

Vad erbjuder förnyade Mol studerandena?

Den förnyade serien Mol utgör en tydlig helhet, där läroplanens mål och centrala innehåll presenteras för studerande på ett sätt som är lätt att förstå. Mol inspirerar olika typer av studerande till att lära sig kemi, utvecklar den naturvetenskapliga bildningen och guidar användaren till kemins exakta språk. Serien innehåller rikligt med material för att undersöka och tillämpa olika kemiska fenomen.

Förnyade Mol

 • Handleder den studerande att planera sina studier och ställa upp mål.
 • Utvecklar den kommunikativa kompetensen och studerandens förmåga att ta ansvar för sitt och sin grupps arbete.
 • Innehåller mångsidiga exempel och detaljerade modellösningar, som hjälper den studerande att använda kemins exakta språk och skriva noggranna lösningar till räkneuppgifterna.
 • Kombinerar teori och praktik (experiment), vilket stöder olika inlärningsstilar.
 • Som stöd för studierna finns filmade laborationer, demonstrationer, animationer, simulationer och inlästa texter. Studerandena kommer åt de här materialen via appen Otso eller Studerandes värld.
 • De förnyade och visuella repetitionsdelarna hjälper till att repetera innehållet.
 • Innehåller fler olika element för självbedömning.

Hur stöder förnyade Mol lärarens arbete?

I den förnyade Mol har läroboken samma struktur som tidigare och digiboken samma funktioner. Det här underlättar lärarens arbete och gör att hen har mer tid över för att planera undervisningen. Det förnyade digitala lärarmaterialet är mångsidigare än tidigare och som stöd för bedömningen finns det förnyade analysverktyget. I Otavas Lärarrum kommer det i fortsättningen vara möjligt att skapa egna studieavsnitt, lägga till eget material och kombinera innehåll från GLP 2021-modulerna i olika läroämnen.

Mols mångsidiga digitala lärarmaterial

 • Innehåller användbara tips och innehåll för såväl erfarna som nyblivna lärare.
 • Innehåller de nya materialen ”Stöd för undervisningen” och ”Bedöm dina kunskaper”.
 • I början av varje kapitel finns målsättningarna, som hjälper läraren att planera tidsanvändningen för modulen, fundera på hur målen ska uppnås och välja rätt undervisningsmetod.
 • ”Tilläggsinformation”-delarna hänger ihop med olika läroämnen och hjälper läraren planera studiehelheter och integrera kemin med olika ämnen.
 • Rikligt med laborationer, som läraren kan använda som demor, provfrågor, delmoment i självständiga prestationer, för att differentiera undervisningen, dela upp undervisningsgruppen eller under skolans egna fördjupande och tillämpande kurser.
 • Som stöd för mångsidig bedömning kan man använda studerandenas självbedömning, laborationer, de formativa testen i lärarmaterialet samt de Abittiprov som tillhör serien.

Läs mer om den förnyade kemiserien Mol >