Artiklar

Mer tid för de studerande

”Samundervisningen gav oss möjligheten att ge de studerande mer tid”, säger Leena Turpeenoja, författare till Otavas serie Mol och kemilärare på gymnasieskolan Kuopion lyseon lukio. Hon har hållit flera kemikurser tillsammans med sin kollega, och varje gång blivit lika positivt överraskad.

”Vi höll kursen KE1 så att vi var två lärare som undervisade samma kurs samtidigt. Sammanlagt deltog cirka 60 elever i kursen”, berättar Turpeenoja.

Enligt Turpeenoja är kemi ett lämpligt ämne för samundervisningen. ”Arbetssätten i kemin är mångsidiga. Vi använder bland annat animationer och simuleringar samt utför laboratoriearbeten. Genom att vara två lärare på kursen kan vi använda oss av mer mångsidiga arbetsmetoder.”

Det viktigaste är lärarnas gemensamma planeringstid

”Den gemensamma planeringstiden tillsammans med kollegan är det absolut viktigaste när det gäller samundervisning. En omsorgsfullt planerad helhet är fungerande för lärarna och tydlig för de studerande”, säger Turpeenoja.

”Jag och min kollega planerade mycket noggrant vad var och en skulle göra under kursen. Vi delade upp ansvarsområdena och båda ansvarade för att verkställa, guida och bedöma sina delar genom hela kursen. Vi funderade också hurdana grupper vi skulle bilda av de studerande och gjorde en noggrann kursplan för varje grupp och dag under kursen”, berättar Turpeenoja.

Lärarna valde tillsammans ut fyra arbetssätt för kursen –självständiga studiehelheter, arbete i smågrupper, laboratoriearbeten och arbetade under lärarens ledning.

Som stöd vid planeringen använde Turpeenoja och hennes kollega de mångsidiga materialen i serien Mol. ”Vi valde bland annat ut kursens laborationer ur Mol-seriens material”, förklarar Turpeenoja.

Under kursen arbetade de studerande med läroboken Mol och utförde olika uppgifter från materialet. ”Vi bedömde lärandet kontinuerligt under kursen med hjälp av formativa test. Kursen avslutades med ett summativt test. Redan i planeringsskedet delade jag och min kollega upp kursens olika delar, som vi också bedömde i sin helhet.”

De studerande fick mångsidig handledning

”Jag anser att de studerande fick mångsidig handledning under kursen, eftersom de hade tillgång till två lärares arbetsinsatser”, säger Turpeenoja. Hon upplever att den här metoden hjälper de studerande att ta ansvar för sitt arbete. ”De lär sig planera sin egen tidsanvändning, att dela med sig av information och att lära sig av varandra.”

På kursen delade lärarna in de studerande i tre slumpmässigt utvalda grupper. ”Vi tänkte att ungdomarna på det sättet skulle lära sig att arbeta med olika människor och att ta emot instruktioner från olika människor i olika situationer. Det här är färdigheter som de har nytta av både i sina fortsatta studier och i arbetslivet”, säger Turpeenoja.

Samundervisning lär också läraren

Samundervisningen kan ge läraren mer tid. ”Fastän kursen hade många deltagare kändes det som att min arbetsbörda var mindre, eftersom jag kunde fokusera på att handleda mindre helheter”, berättar Turpeenoja.

Lärarens arbete är självständigt, vilket ibland kan bli ensamt. Samundervisning ger en möjlighet att lära känna sin kollega bättre, varpå det blir naturligt att dela med sig av sina idéer. ”Samundervisningen lärde mig att en annan lärare kan ha helt andra tankar om någonting än jag. Jag fick många nya idéer av min kollega, och jag fick också dela med mig av mina egna idéer på ett annat sätt än normalt. Dessutom fick jag lära känna min kollega på ett annat sätt än vid kaffebordet i det stressiga lärarrummet”, funderar Turpeenoja.

”Samundervisning är givande. Jag rekommenderar alla att prova – det går inte att misslyckas!”

Bekanta dig med serien Mol >