Tryckt
Digitalt
Appen Otso

Karlavagnen 1–6

Karlavagnen utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt. Eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. De får även lösa matematiska problem, undersöka, programmera och på annat sätt fördjupa sina kunskaper.

Inlärningen sker med hjälp av varierande arbetssätt och verktyg, såväl självständigt som i samarbete. Det digitala materialet konkretiserar och fördjupar inlärningen.

Karlavagnen har utarbetats utgående från läroplanerna som trädde i kraft år 2016.

Se alla delar i serien

En mångsidig helhet

  • Lektionen grundar sig på ramberättelsen, en samtalsbild och huvudräkning.
  • Olika funktionella övningar gör inlärningen intressant.
  • Digitala material visualiserar och fördjupar ämnet.

De digitala produkterna har förnyats

Det digitala lärarmaterialet och de digitala tilläggsuppgifterna för Karlavagnen har förnyats inför augusti 2022.

Bekant innehåll finns i ett nytt användargränssnitt, som gör det enkelt att röra sig mellan olika böcker på ett flexibelt sätt.

Läs mer

Instruktioner för Karlavagnens förnyade digitala lärarmaterial

Vi har sammanställt instruktioner för hur du använder det förnyade digitala lärarmaterialen för Karlavagnen. Läs instruktionerna eller se på instruktionsvideon nedan!

 

Serien Karlavagnen

Kirjan kansikuva: Karlavagnen 1

Karlavagnen 1

Kirjan kansikuva: Karlavagnen 2

Karlavagnen 2

Kirjan kansikuva: Karlavagnen 3

Karlavagnen 3

Kirjan kansikuva: Karlavagnen 4

Karlavagnen 4

Kirjan kansikuva: Karlavagnen 5

Karlavagnen 5

Kirjan kansikuva: Karlavagnen 6

Karlavagnen 6

Förnyat digitalt lärarmaterial stödjer lärarens arbete

Bekant innehåll i en ännu mer användarvänlig form. Höstens och vårens material behändigt i samma digitala lärarmaterial.

Det digitala materialet för lärare innehåller:

• Lärobokens sidor med facit
• Vi lär oss-stunder lär och åskådliggör
• Vi övar-uppgifter stödjer inlärningen
• Matematikberättelser som ljudfiler för åk 1–4
• Huvudräkningsuppgifter med facit
• Lärarhandledning att bläddra i
• Otso-appens videor för åk 5–6
• Prov och bilagor att skriva ut separat eller i större helheter
• Provverktyg med prov att redigera i Lärarrummet

Pröva i Lärarrummet

Otso väcker läroboken till liv

Med appen Otso kan eleven se videor i början av varje kapitel till Karlavagnen 5–6. Med hjälp av videorna kan eleven bekanta sig med temat som behandlas i kapitlet. Eleven kan också lyssna till inspirerande matematikberättelser till Karlavagnen 1–4 med Otso. Till Karlavagnen 1a finns dessutom animerade nummer- och räknetecken. Ladda ner appen Otso kostnadsfritt från din appbutik.

”Karlavagnen innehåller till exempel många praktiska övningar och aktiviteter som inte förutsätter några förberedelser. Jag tycker det är bra att det går att aktivera eleverna utan att det krävs mängder av utrustning. Också en vikarie kan hålla en lektion med aktiviteter.”

Henrikki Kattainen, klasslärare och ämneslärare i matematik

Artiklar

Artiklar

Tips på hur du får ut det mesta av analysverktyget i Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter

De digitala tilläggsuppgifterna är ett roligt sätt att befästa och repetera det man lärt sig. Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter förnyades i augusti 2022 och fick samtidigt en uppdaterad layout. En ny egenskap i materialet är analysverktyget, som samlar data om elevernas framsteg och prestationer.

Artiklar

Frågor och svar om Karlavagnens förnyade digitala material

Karlavagnens digitala material förnyades till augusti 2022. Under våren har vi fått frågor och feedback om de förnyade materialen. I den här artikeln kan du läsa svar på de vanligaste frågorna om materialen.

Artiklar

”Det är viktigt att eleven kan arbeta enligt sin egen nivå”

”När det vi går igenom är förankrat i elevens värld har hen genast nytta av det hen lär sig”, säger Henrikki Kattainen, klasslärare och ämneslärare i matematik. I hans klassrum har serien Karlavagnen utmanat vetgiriga elever och motiverat många till att studera matematik.

Artiklar

Programmering är mer än att skriva kod

När vi hör ordet programmering tänker de flesta av oss på olika programspråk och på att skriva kod. Många glömmer bort att programmering innefattar flera steg som, med tanke på lärandet, mycket viktigare än att lära sig olika språk för att skriva kod.

Tips för undervisningen

Tips på hur du använder Karlavagnen i distansundervisningen

Matematikstudierna tillsammans med Karlavagnen fortsätter också på distans. Här har vi samlat tips på hur du kan använda serien i distansundervisningen.

Karlavagnen Scratch-studio

I Karlavagnens Scratch-studio kan ni öva på grunderna i programmering. Instruktioner och länkar finns i Karlavagnens digitala material för läraren 2–6 under Karlavagnen Scratch-studio. Dela länkarna till Scratch-studion och instruktionsvideorna med eleverna. Scratch fungerar på datorers webbläsare, inte på mobilapparater.

Tips och idéer

Häng upp Karlavagnen talkort 0–10 i klassen

Ladda ner och skriv ut roliga Karlavagnen talkort 0–10.

Ladda ner pdf (6 482 kt)

Matematiklekar

Skriv ut en bilaga med tips på matematiklekar som ni kan leka utomhus. Lekarna passar årskurs ett och två.

Ladda ner pdf (1 518 kt)

Karlavagnen lekar för blivande ettor

Skriv ut Karlavagnen talkort i storleken A5 med tillhörande tips på lekar. Lekarna passar blivande ettor.

Ladda ner pdf (534 kt)

Färgläggningsuppgifter för blivande ettor

Skriv ut en färgläggningsuppgift som låter eleverna öva på grundläggande färdigheter i matematik och på att följa instruktioner. Uppgiften är gjord för blivande ettor.

Ladda ner pdf (406 kt)

Läromedelsförfattare, Karlavagnen 1–2

Maarit Forsback

Författare

Anne Kalliola

Författare

Arto Tikkanen

Författare

Miia-Liisa Waneus

Författare

Läromedelsförfattare, Karlavagnen 3–6

Päivi Kiviluoma

Författare

Kimmo Nyrhinen

Författare

Pirita Perälä

Författare

Pekka Rokka

Författare

Maria Salminen

Författare

Timo Tapiainen

Författare