Nyheter

Karlavagnens digiprodukter förnyas

Vi förnyar Karlavagnens digitala lärarmaterial och digitala tilläggsuppgifter inför augusti 2022. De bekanta och omtyckta innehållen flyttar till nya användargränssnitt. I de nya tydliga användargränssnitten kan du enkelt röra dig mellan de olika läroböckerna. Bekanta dig med materialen redan under våren!

Hur förnyas Karlavagnens digiprodukter?

  • Karlavagnen 1─6 digitalt material för läraren förnyas inför augusti 2022.
    • Höstens och vårens material finns nu smidigt i samma produkt.
    • Materialen innehåller läroböckerna med facit samt lärarhandledningarna.
    • De bekanta innehållen är i ett allt mer fungerande paket.
  • Karlavagnens digitala tilläggsuppgifter för eleven får ett nytt användargränssnitt till augusti 2022.

Prova de nya materialen i Otavas Lärarrum under vårterminen 2022

  • Du kan prova Karlavagnen 1─6 digitalt material för läraren redan under vårterminen 2022 i Otavas Lärarrum.
  • Om din skola använder serien, hittar du de förnyade materialen vid Skolans material.

Bekanta dig med instruktionerna för hur du använder förnyade Karlavagnen 1─6 digitalt material för läraren