Artiklar

Med det nya analysverktyget kan du utföra en kontinuerlig bedömning

Hur går det för din undervisningsgrupp? Vad har varit enkelt och vad behöver ännu repeteras? Och vilka uppgifter i de digitala materialen har de studerande gjort? Enligt våra intervjuer och förfrågningar inför gymnasiets nya läroplan behöver lärarna svar på de här frågorna.

Analysverktyget svarar på de behov som den kontinuerliga bedömningen samt ökande distansundervisningen ställer. Det är ett mångsidigt verktyg för såväl den studerande som för dig som lärare. Analysverktyget finns tillgängligt i alla gymnasiets digiprodukter.

Mångsidigt verktyg för studerande och lärare

Med hjälp av det nya analysverktyget kan du följa med de studerandes framsteg i realtid och på så sätt erbjuda stöd när de behöver. Du kan följa med hur hela gruppen eller en enskild studerande klarar av uppgifterna i digiboken. Om du föredrar kan du också fokusera på en uppgift.

Analysverktyget visar på ett tydligt sätt hur de studerande presterar och du får en klar helhetsbild av hur många uppgifter som de har utfört och hur de har lyckats med dem. Du kan också följa med en enskild studerande och ge stöd och hjälp vid behov. Du har nytta av analysverktygets information om du vill ge respons på de studerandes egna målsättningar och för ditt eget bedömningsarbete.

Det nya analysverktyget stöder även den studerande i hens utveckling för att hen själv kan följa med vilka framsteg hen har gjort. Via verktyget i digiboken kan den studerande se vilka uppgifter hen har gjort och hur hen har lyckats med dem. På samma gång lär sig den studerande att bedöma sina egna förbättringar och utveckla den egna inlärningsprocessen.

Så här tar du analysverktyget i bruk

Som lärare hittar du analysverktyget i digitalt material för läraren i Otavas Lärarrum.

  • Du öppnar analysverktyget genom att gå in i digitalt material för läraren och genom att välja ikonen med tre punkter upp till höger och sedan analysverktyg.
  • Välj den grupp du önskar titta på.
  • I analysverktygets övre balk kan du byta grupp och välja det innehåll du vill granska.
  • Du hittar instruktioner för de olika delarna genom att klicka på den gråa i-ikonen.

Studerande hittar analysverktyget i digiboken i Studerandes Värld.

  • De studerande går med in den grupp som du som lärare skapat i Studerandes Värld under fliken Mina grupper.
  • De studerande matar in koden som de får av dig i sökfältet och väljer Gå med i gruppen.
  • De studerande får genast en notis när du har bedömt en uppgift.

Läs noggrannare instruktioner om hur du använder analysverktyget här.

Vi utvecklar analysverktyget utgående från användarnas behov

Analysverktyget har utvecklats i samarbete med våra kunder för att det på bästa sätt ska motsvara användarnas behov. Den viktigaste målsättningen har varit att underlätta lärarens vardag så att det finns tid för det viktigaste, undervisningen och interaktionen med de studerande.

Utvecklingen av analysverktyget fortsätter under läsåret 2021-22 då vi utvecklar bland annat:

  • Du kan smidigt ge respons på en gjord uppgift. I fortsättningen kan du ge respons på en uppgift till alla i gruppen samtidigt.
  • Du kan välja en enskild studerande eller uppgift om du vill följa med en specifik studerandes utveckling eller prestationerna av en uppgift i hela gruppen.

Analysverktyget i grundskolans läromedel

Du hittar också analysverktyget i alla grundskolans läromedelsserier.