Artiklar

Med det nya analysverktyget kan du utföra en kontinuerlig bedömning

Analysverktyget svarar på de behov som den kontinuerliga bedömningen samt ökande distansundervisningen ställer. Det är ett mångsidigt verktyg för såväl den studerande som för dig som lärare.

Artiklar

Framtidens läromedel måste vara flexibla

Vårens distansundervisningsperiod visade oss hur läromedlen måste gå att anpassa till olika ändamål. Samtidigt som skolorna stängde var vi på Otava fullt upptagna med att planera nya material för den inledande undervisningen. Vad lärde vi oss av våren? Hur syns lärdomarna i våra nya läromedel?

Artiklar

Uppmuntra barnen att läsa hemma

En stark läskunskap bär långt – den hjälper att förstå andra människor, andra kulturer och olikheter. Men hur ska man uppmuntra barn att läsa mitt i en jäktig vardag? Klassläraren, lärarutbildaren och läromedelsförfattaren Anu Löyttyniemi delar med sig av sina tips.

Nyheter

Välkommen på Volt-workshop på MAOL:s höstdagar!

Volt är en fräscht och modern nyhet för studier och undervisning i fysik i gymnasiet. Välkommen på Volt-workshopen under MAOL:s höstdagar på distans den 3 oktober 2020!

Artiklar

GLP 2021: Hur kompetensen för välbefinnande uppfylls i olika läroämnen i gymnasiet

Kompetensen för välbefinnande är ett av den nya gymnasieläroplanens delområden inom mångsidig kompetens. Vi frågade författarna bakom våra GLP 2021-serier hur kompetensen för välbefinnande kommer att uppfyllas i gymnasieundervisningen i och med den nya läroplanen.

Tips för undervisningen

Höstträd med vattenfärger

Gör fina Höstträd med vattenfärger och rivteknik.

Artiklar

Hur målen för de mångsidiga kompetenserna uppfylls i gymnasieundervisningen – kommunikativ kompetens i olika läroämnen

Hur ska målen för den kommunikativa kompetensen uppfyllas i gymnasieundervisningen i praktiken när GLP 2021 träder i kraft? Vi har frågat våra läromedelsförfattare.

Tips för undervisningen

Så här använder du förnyade Otavas Lärarrum ─ se kundtjänstens tips

I förnyade Otavas Lärarrum hittar du Otavas digitala material du har tillgång till. I den här artikeln finns tips på hur du tar Lärarrummet smidigt i bruk.

Nyheter

Otavas Lärarrum har förnyats

I Otavas Lärarrum finns alla de digitala material som lärare har tillgång till. Tjänsten har utvecklats utifrån den feedback vi fått från våra kunder. Under våren har våra användare kunnat bekanta sig med en betaversion, som tas i bruk av alla i början av höstterminen 2020.

Nyheter

Flera digitala material för årskurs 7–9 har uppdaterats inför hösten 2020

Flera av våra digitala material för årskurs 7–9 har uppdaterats inför hösten 2020. Uppdateringarna har gjorts för att materialen ska vara smidigare att använda. I de förnyade materialen går det att göra mer mångsidiga anteckningar, och det blir lättare för läraren att följa med elevernas prestationer.

Tips för undervisningen

Lär er utomhus med hjälp av Expedition

Materialen i serien Expedition, omgivningslära för årskurs 1–6, innehåller rikligt med uppgifter och idéer som lockar till att ordna undervisning utomhus. Här har vi sammanställt tips från olika Expedition-böcker.

Artiklar

Lärarrummet och de digitala materialen för gymnasiet har förnyats under sommaren

Här har vi sammanställt information om kommande uppdateringar som berör de digitala materialen för gymnasiet. Läs mer om gymnasieprodukternas nya användargränssnitt, digiprodukternas nya analysverktyg och hur Lärarrummet har förnyats.