Artiklar

Framtidens läromedel måste vara flexibla

Våren 2020 gick hela Finland över till distansundervisning i princip över en natt. Senast då insåg vi att läromedlen måste gå att anpassa till olika situationer. Samtidigt som skolorna stängde var vi på Otava fullt upptagna med att planera nya material för den inledande undervisningen. Vad lärde vi oss av våren? Hur syns lärdomarna i våra nya läromedel?

”På Otava kan vi lyckligtvis erbjuda material som lämpar sig för olika undervisningssätt redan från årskurs ett”, berättar affärsområdeschef Anna-Reetta Sipilä. ”Redan nu erbjuder vi både tryckta och digitala produkter, av vilka läraren kan välja de sätt att undervisa och studera som passar hen själv, eleverna och situationen. Våren visade oss att de här behoven kan förändras snabbt. Därför ville vi kartlägga hurdana läromedel som lärare för årskurs ett och två anser att bäst stöder mångsidiga och flexibla undervisningssätt.”

Genom olika produktutvecklingskvällar och samtal samlade Otava in erfarenheter om hur lärare ordnade vårens distansundervisning. ”Det finns ju ingen som har en bättre förståelse för de här behoven än lärarna själva. I maj skickade vi därför också ut en omfattande enkät till lärare i årskurs ett och två, för att ta reda på hurdana undervisningsarrangemang specifikt material för årskurs ett måste lämpa sig för.”

Tydliga material med differentierande innehåll stöder lärandet

Enligt lärarna som svarade på enkäten stöds lärandet bäst av tydliga och differentierande innehåll, som låter eleverna träna tillräckligt på basfärdigheter. ”Det finns inte två elever som lär sig på exakt samma sätt. I våra kommande material för årskurs ett och två kommer vi att fokusera på olika typer av inlärning, men också på att se till att det finns tillräckligt med material och tid för att öva på basfärdigheterna”, förklarar Sipilä.

Av de lärare som svarade på enkäten ansåg 87 procent att samtalsbilder, inledande inforutor eller illustrerande animationer i digitalt format var av stor betydelse under distansundervisningsperioden. Över hälften av de som svarade hade också använt sig av prov eller bilagor från digitala lärarmaterial.

Över hälften av deltagarna använde appen Otso i sin undervisning

Över hälften av lärarna som svarade på enkäten hade under våren tagit i bruk mobilapplikationen Otso. Med hjälp av den kommer eleverna åt inlästa texter och till exempel videoklipp som hör till en tryckt bok.

I och med att så många tog i bruk den nya Otso-appen kom det också många idéer och utvecklingsförslag, som Otava lyssnar mycket noga på. Den feedback vi fick under vårens undantagstillstånd bekräftade också förlagets tankar om hurdana Otso-innehåll som verkligen stöder lärandet. ”Resultaten från enkäten gav oss många idéer på hur appen kan utvecklas”, berättar Sipilä. ”Illustrerande och förtydligande videor och animationer, sånger, små uppgifter och inlästa texter kommer fortfarande att vara centrala innehåll, också i våra kommande läromedel för den inledande undervisningen.”

Analysverktyget som stöd vid bedömningen

Över en tredjedel av lärarna som svarade på enkäten följde med elevernas framsteg under distansperioden. Otavas analysverktyg, som är tydligt och enkelt att använda, gör det lättare att följa med och bedöma elevernas prestationer.

”Vi har utvecklat vårt nya analysverktyg för att svara på de behov som både när- och distansundervisning ställer”, berättar Sipilä. ”Tjänsten kommer att finnas tillgänglig i de nya digitala produkterna för årskurs ett och två så fort de publiceras. Det här är ett stort stöd för lärarna i deras arbete. Samtidigt får eleven möjlighet att vara aktiv i att bedöma sitt eget lärande.”

Läromedlen behöver en ny sorts flexibilitet

Vårens snabba och överraskande övergång till distansundervisning lärde oss framför allt att läromedlen måste passa skolans behov, oberoende av plats eller undervisningssätt. Behovet av flexibla material kom inte som någon överraskning för Sipilä: ”Skolorna behöver ett mångsidigt utbud av material som går att använda på olika sätt, inte enbart tryckta eller digitala material. Också innehållet ska vara flexibelt – man arbetar inte alltid med en bok i kronologisk ordning, en uppgift åt gången. Med våra nya material för den inledande undervisningen strävar vi efter att erbjuda lösningar som svarar också på de här behoven.”