Artiklar

Ett kvalitativt och användarvänligt läromedel lockar fram potentialen

Läromedlen är lärarnas arbetsredskap. De stödjer undervisningen och elevernas lärande. Att välja läromedel är ingen lätt uppgift, något jag märkt flera gånger i mitt arbete som klasslärare.

Jag har flera gånger varit tvungen att välja läromedel utan att ha haft möjlighet att prova det i undervisningen i praktiken. I stället har jag bara kunnat bekanta mig med läromedlet på egen hand. När man väljer läromedel är utmaningen ofta att kunna känna igen kvalitativa material och bedöma hur väl läromedlet lämpar sig för det egna arbetet.

Ett kvalitativt läromedel uppfyller de allmänna kvalitetskraven och har ett innehåll som följer läroplanen. Kvaliteten märks också då man använder materialet. Ett kvalitativt läromedel lämpar sig för olika användningsändamål och begränsar varken undervisningen eller lärarens möjlighet till olika pedagogiska lösningar i alltför hög grad. Kort sagt – med ett kvalitativt läromedel är det läraren som styr över materialet och inte tvärtom. Ett bra läromedel hjälper och stödjer läraren i hens arbete, men lämnar också utrymme för egna pedagogiska val.

Även om ett läromedel håller hög kvalitet, hur kan man veta om det passar en viss lärares undervisning av en viss elevgrupp? Det är svårt att bedöma ett läromedels kvalitet och lämplighet för ens eget arbete. Läromedlet ska passa läraren och stödja hens undervisningsstil. På samma sätt ska läromedlet passa eleverna som använder det och stödja deras lärande. Det finns alltså mycket att tänka på då man står inför att välja ett nytt läromedel. Fastän jag arbetar som läromedelsförfattare, är valet utmanande också för mig. Kvaliteten ger vissa garantier på att ett material fungerar, men till syvende och sist är konkret undervisningsarbete det enda sättet att bedöma lämpligheten hos ett läromedel.

När man ska välja läromedel är det skäl att reflektera en stund över sitt eget lärarskap. När man själv har klart för sig hur man utför sitt arbete blir det enklare att välja vilket material man vill ha.

Fundera på följande då du står inför att välja ett nytt läromedel:

  • Hur undervisar jag?
  • Hurdana elever undervisar jag?
  • Hurdana pedagogiska redskap behöver jag?
  • Vad underlättar min undervisning?
  • Hurdana metoder använder jag mig av under lektionerna?
  • Vad vill jag införa för nytt till mina lektioner?

Ett kvalitativt och användarvänligt läromedel lockar fram potentialen hos både lärare och elever!

Skribent

Pirita Perälä

Författare