Tips för undervisningen

Lär er utomhus med hjälp av Expedition

Materialen i serien Expedition innehåller rikligt med uppgifter och idéer som lockar till att ordna undervisning utomhus. Här har vi sammanställt tips från olika Expedition-böcker.

 

Experiment

Materialen i serien Expedition innehåller flera Experimentera-uppgifter som kan göras utomhus. I böckerna finns också olika formulär som lockar eleverna att göra självständiga observationer ute i naturen. Här hittar du några exempel!

Fyll i tabellen Vårtecken från Expedition 3 arbetsbok.

Följ med vårtecken och våren i staden med hjälp av den här bilagan från Expedition 4 arbetsbok.

Observera fåglar med hjälp av formuläret från Expedition 5 arbetsbok.

Testa skogsterapi

I textboken Expedition 6 finns experimentuppgiften Skogsterapi. Prova tillsammans med dina elever:

Ta reda på hur skogen påverkar ditt humör. Gå till en skog och stanna kvar där i minst 20 minuter. Stäng av din telefon och var tyst, tala inte. Hitta en privat plats där det känns bra att vara. Se dig omkring, lyssna på skogens ljud och känn efter vilka dofter du känner. Känn på träd och andra växter.

Fundera på hur du känner dig när du slappnar av. På vilket sätt skulle du kunna förändra ditt liv, så att du kunde slappna av oftare?

Ordna en hinderbana för cyklister

I Expedition 3 Lärarhandledning finns förslag på hur ni kan träna cykelfärdigheter samt ett underlag för cykelkörkort. Prova på att göra en hinderbana för cyklar med hjälp av instruktionerna från Expedition. Efter att alla cyklat längs hinderbanan kan du dela ut körkort till var och en.

Tips till hinderbanan från lärarhandledningen 

Cykelkörkort

Lär er utomhus

Text- och arbetsböckerna till Expedition innehåller rikligt med uppgifter och idéer som lockar till att ordna undervisning utomhus. Många av dem kan eleverna också göra på egen hand eller hemma tillsammans med en vuxen. Här har vi sammanställt tips från olika böcker i serien.

Expedition 3

Textbok:

 • Observera fjärilar på gården. Känner du igen någon? På sidan 139 i textboken finns bilder på dagfjärilar.
 • Uppgiften Studera fåglar på sidan 152 och fågelbilderna på sidan 153.
 • Bonga ett moln, fotografera en växt. Uppgifterna i kapitel 34 fungerar både på våren och på sommaren.

Arbetsbok:

 • Bonga ett moln, fotografera en växt: alla uppgifter till kapitel 34 är aktuella även nu.
 • I slutet av arbetsboken finns ett observationshäfte, med uppgifter, formulär och tabeller som eleverna kan arbeta med på egen hand (till exempel formuläret om vårtecken).

Expedition 4

Textbok:

 • Sidorna 36−38 i textboken handlar om fåglar. I stället för dem kan eleverna fylla i observationsformuläraren på sidorna 106 och 107 i Expedition 3 arbetsbok genom att observera fåglar på sin egen gård.
 • Observera grodor: på sidan 175 finns Experimentera-uppgifter om grodor, som eleverna kan göra tillsammans med en vuxen där hemma.
 • Fågelutflykt: Experimentera-uppgiften på sidan 181 går utmärkt att göra tillsammans med en vuxen.

Arbetsbok:

 • Observera vårtecken i staden på sidan 138 i arbetsboken samt här.

Expedition 5

Textbok:

 • Undersök växter: Experimentera-uppgifterna på sidan 19 i textboken handlar om att undersöka växter.
 • Identifiera ryggradslösa djur: Experimentera-uppgifterna på sidorna 23−25 handlar om ryggradslösa djur.
 • Följ med ett bi eller en humla. Hur många blommor besöker insekten på en minut? Kapitel 44 i textboken.
 • Undersök en mask: Experimentera-uppgift på sidan 207.
 • Studera fåglar: Den första Experimentera-övningen på sidan 210 i textboken samt den andra, så att eleven gör den på egen hand.

Arbetsbok:

 • Vi undersöker växter som växer i staden eller på ängen: sidan 142 i arbetsboken.
 • Observera fåglar: sidan 147 i arbetsboken samt här.

Expedition 6

Textbok:

 • Vad berättar kartan? Hurdan är en vacker skog? Experimentera-uppgifterna 1 och 2 på sidan 19 i textboken.
 • Roliga skogsklipp: Uppgift 1 på sidan 24 går att tillämpa så att eleverna gör klippen på egen hand.
 • Undersök en skog i närheten: Experimentera-uppgifterna på sidan 44.
 • Bromssträckan och Kartlägg riskplatser: Experimentera-uppgifterna 2 och 3 till kapitel 29, sidan 150 i textboken.
 • Vårskogen kallar: sidorna 224−225 i textboken.

Arbetsbok:

 • Växtundersökning: Uppgiften på sidan 148 i arbetsboken går att göra i en skog i närheten.
 • Djurs beteenden: Eleverna kan göra uppgiften på sidan 157 i arbetsboken hemma på gården.

 

Bekanta dig med Expedition >