Nyheter

Vi förnyar de digitala materialen i serien Expedition

Vi förnyar alla digitala material i serien Expedition, omgivningslära för årskurs 1–6, till augusti 2021. I höst kommer du att ha tillgång till smidiga helheter, som gör det enkelt att kombinera användningen av tryckta och digitala material, på ett sätt som passar just din grupp. I samband med uppdateringen av materialen förbättrar vi också tillgängligheten och driftsäkerheten.

Förnyat digitalt material för läraren

De förnyade digitala materialen för läraren i serien Expedition innehåller rikligt med material och är enkla att använda. Läraren kan till exempel välja vilken typ av digitalt lärarmaterial hen vill använda, beroende på om klassen använder en tryckt eller digital Expedition-bok.

Du som använder tryckta böcker i din klass kan nu på ett enkelt sätt projicera uppslag ur läroboken i klassrummet. Lärarmaterialet innehåller också inlästa versioner av alla texter i läroboken. Du kan till exempel visa ett uppslag ur läroboken på smarttavla samtidigt som ni lyssnar på texten tillsammans.

Som stöd för bedömningsarbetet innehåller de förnyade Expeditions digitala lärarmaterial bland annat ett smidigt provverktyg och ett nytt analysverktyg.

Det nya analysverktyget som stöd vid kontinuerlig bedömning

Otavas nya analysverktyg svarar på ett mångsidigt sätt på de krav som kontinuerlig bedömning och en ökad distansundervisning medför. Med hjälp av analysverktyget kan du följa med hur elever som använder Expedition-seriens digiböcker, digiuppgifter eller digimediauppgifter presterar, i realtid och på såväl grupp- som individnivå.

Det nya analysverktyget presenterar elevernas prestationer på ett visuellt och tydligt sätt, vilket gör det lättare för läraren att skapa sig en helhetsuppfattning om gruppens nivå: hur många uppgifter gruppen löst och hur väl de presterat i dem. Det är också möjligt att följa med en enskild elevs arbete för att kunna ge stöd och feedback enligt behov. Som lärare kan du använda data från analysverktyget för att ställa individuella lärmål för eleverna samt som en del av bedömningen.

Titta på ett videklipp om hur analysverktyget fungerar (videon är på finska) >

Provverktyget gör det lätt att skapa prov

Det förnyade digitala lärarmaterialet till Expedition innehåller ett provverktyg, med vilket det är lätt att skapa prov som passar just din grupp. Provverktyget innehåller färdiga provuppgifter på olika nivåer (med facit) och det är också möjligt att skapa egna uppgifter.

Det är enkelt att skapa prov med hjälp av provverktyget:

  • du kan välja uppgifter ur olika avsnitt och kapitel
  • det är lätt att skapa egna uppgifter
  • verktyget innehåller nedåt differentierande stöduppgifter
  • det går smidigt att lägga till kartuppgifter

Det förnyade lärarmaterialet innehåller också de tidigare, färdiga utskrivbara Expedition-proven i pdf-format.

Nya repetitionsvideor för eleverna

I augusti 2021 kommer serien Expedition innehålla repetitionsvideor till varje avsnitt. Eleverna kan använda videorna för att repetera innehållet i avsnitten. Repetitionsvideorna kommer att finnas i de digitala elev- och lärarmaterialen för Expedition 3–6.

Elever som använder en tryckt Expedition-bok kommer åt de nya repetitionsvideorna via appen Otso.

Se ett exempel på hur repetitionsvideorna kommer se ut (exemplet är på finska) >

Appen Otso som stöd för eleven

Appen Otso i kombination med den tryckta läroboken Expedition stöder eleven när hen läser läxor, repeterar, förbereder sig inför prov eller studerar på distans. Med Otso kan eleven lyssna på alla texter i boken och titta på tillhörande videoklipp. Till Expedition finns också Otso-innehåll i form av artkunskapskort, med vilka eleverna kan öva på djur- och växtarter.

I augusti kommer eleverna åt de nya repetitionsvideorna via Otso.

Läs mer om Otavas app Otso >

Vill du veta mer om de nya digitala materialen i serien Expedition?

Vi berättar gärna mer om de nya egenskaperna i de digitala materialen till Expedition. Hör av dig för att boka in ett samtal eller en presentation!

Kontakta oss >