Artiklar

Lärarrummet och de digitala materialen för gymnasiet har förnyats under sommaren

Här har vi sammanställt information om uppdateringar som berör de digitala materialen för gymnasiet. Läs mer om gymnasieprodukternas nya användargränssnitt, digiprodukternas nya analysverktyg och hur Lärarrummet har förnyats.

Otavas Lärarrum har förnyats

I Otavas Lärarrum finns alla våra digitala material som lärare har tillgång till. Lärarrummet har utvecklats utifrån återkoppling vi fått från våra kunder. Under våren kunde våra användare bekanta sig med en Beta-version av det förnyade Lärarrummet, som tas i bruk av alla i början av höstterminen 2020. 

Bekanta dig med nya Lärarrummet >

Instruktioner för det förnyade Lärarrummet hittar du här.

Hur har Lärarrummet förnyats?

 • Du får en tydligare överblick över både dina egna och skolans material. 
 • Du får förslag på material utifrån den lärarroll du angett.
 • Det har blivit smidigare att navigera i tjänsten och du kommer snabbare åt de material du använder.
 • Det är lättare att skapa grupper och dela licenser.
 • Tjänsten har fått en ny och fräsch layout.

Användargränssnittet för gymnasiets digitala material har förnyats

Vi har förnyat användargränssnittet i gymnasiets digiböcker och digitala lärarmaterial. I och med uppdateringen har digiprodukterna blivit smidigare att använda. De pedagogiska och kvalitativa innehållen har inte förändrats.

Hur har användargränssnittet förnyats?

 • Layouten har förtydligats och det har blivit lättare att navigera i produkten.
 • Sökfunktionen har förbättrats.
 • I materialen finns ett häfte där du kan skriva anteckningar, som du kan redigera och markera med olika färger. Du kan också lägga till bilder och länkar i häftet.
 • Med hjälp av kommenteringsverktyget kan du skriva anteckningar i texter och uppgifter.
 • Studerandena kan följa med sitt eget arbete på uppgiftsnivå i innehållsförteckningen.

Följande digiböcker och digitala material för läraren för gymnasiet uppdateras till det nya gränssnittet till augusti 2020:

Observera att ISBN-numren för ovan nämnda digiböcker och digitala lärarmaterial förändras. Du hittar ISBN-numren i vår prislista >

De förnyade digiböckerna och digitala lärarmaterialen innehåller ett nytt analysverktyg

Vårt nya analys- och rapportverktyg tas i bruk i augusti 2020. Med hjälp av det nya verktyget blir det lättare att följa med de studerandes arbete och prestationer. Så här stöder det nya verktyget dig som lärare vid bedömning:

 • Verktyget har ett nytt och tydligt användargränssnitt.
 • Du kan på ett smidigt sätt granska studerandenas prestationer både på grupp- och individnivå samt enligt uppgift.
 • Studerandenas framsteg och prestationer presenteras på ett tydligt sätt, vilket gör det lättare för dig att skapa dig en helhetsuppfattning om deras kunskaper och nivå.
 • Det blir lättare för de studerande att se dina kommentarer.

Otavas digiprov har förnyats (under läsåret 2019–2020)

Läs instruktioner för hur du använder de förnyade digiproven >