Artiklar

Volt-seriens tips för modulen FY4 Kraft och rörelse

Volt 4 (GLP 2021) innehåller modulen FY4 Kraft och rörelse. I den här modulen får de studerande bekanta sig med lagar som berör krafter och fördjupa sina kunskaper om energins bevarande. Vi undersöker fenomen inom mekaniken experimentellt, övar på att göra iakttagelser och analyserar mätdata. Med hjälp av olika modeller lär vi oss bland annat nyttan med lutande plan, vilka faktorer som inverkar på ett vindkraftverks effekt och varför trafiksäkerheten ökar då du följer hastighetsbegränsningarna.

Ett viktigt tema i den fjärde fysikmodulen i GLP21 är trafik och trafiksäkerhet. I Volt 4 behandlar vi trafiksäkerhet bland annat med hjälp av infografik. Genom att granska infografiken kan de studerande skapa sig en uppfattning bland annat om sambandet mellan hastighet och stoppsträcka och hur det här sambandet uttrycks matematiskt. Temat trafik och trafiksäkerhet går också igen i uppgifterna i Volt 4. Läroboken innehåller experimentella hemuppgifter, traditionella räkneuppgifter samt olika begreppsuppgifter – allt på temat trafik. I de fördjupande, materialbaserade uppgifterna granskar vi bland annat friktion på atomnivå, funktionsprincipen för bilarnas krockkuddar samt hur MEMS-sensor används i bilars ESC-system.

Bläddra i boken och bekanta dig med åtminstone följande: 

1) Innehållsförteckningen innehåller förutom kapitelrubrikerna också underrubriker. I serien Volt är underrubrikerna konstateranden av fakta, vilket gör det lättare att hitta det viktigaste innehållet. I slutet av boken finns delen Ordlista och begrepp, med förklaringar till de viktigaste begreppen i boken.

2) I kapitel 4 sammanfattar vi hur man gör modeller av rörelser. Repetitionsdelen innehåller graferna för acceleration, hastighet och plats för likformig och likformigt accelererande rörelse samt hur grafisk integration och derivering hänger ihop med ämnesområdet.  

3) I kapitel 6 presentera en stegvis modell för kraftfigurer. Den stegvisa modellen ger den studerande en bra bild av vad man ska vara särskilt uppmärksam på då man ritar kraftfigurer.

4) Varje kapitel innehåller en materialbaserad uppgift, som kopplar samman kapitlets innehåll med intressanta tillämpningar. Materialuppgiften i kapitel 8 behandlar till exempel de mekaniska egenskaperna hos spindelnät.

5) I kapitel 12 finns infografik om hur fysik och trafiksäkerhet hänger ihop. Den materialbaserade uppgiften i repetitionsprovet hänger ihop med temat, då den behandlar funktionsprincipen hos krockkuddar.

6) Du som använder den tryckta boken: Testa appen Otso! Ladda ner Otso från din applikationsbutik och lär de studerande att använda appen för att lyssna på texterna eller titta på videorna i Volt.