Allmänt

Otava Utbildning firar 10 år!

I maj 2022 har det gått tio år sedan Otava Utbildning grundades, för att öka mångfalden och erbjuda alternativ på den finlandssvenska läromedelsmarknaden.

Ett stycke finlandssvensk läromedelshistoria skrevs år 2012 när Förlagsaktiebolaget Otava inledde sin svenskspråkiga läromedelsutgivning. Magdalena Lindberg lotsade den begynnande svenska verksamheten och de första läroböckerna, som var föregångare till böckerna i dagens välbekanta serier Zenit och Forum Historia, gavs ut efter årsskiftet.

Läromedlen fick ett varmt mottagande i de finlandssvenska skolorna och inom ett par år tog utgivningen ordentlig fart. I samband med skolornas förnyade läroplan 2016 gavs hela 23 läromedelsserier ut på marknaden, som högklassiga svenska översättningar av Otavas omtyckta finska läromedel.

År 2018 antog redaktionen namnet Otava Utbildning – ett namn som står för kvalitet, ansvar, mod och framför allt: närhet till skolan, lärarna och eleverna.

I dag har Otava Utbildning gett ut 33 läromedelsserier med en bred skala material på svenska. Vårt mål är att bidra till elevernas jämlikhet i det finländska skolsystemet genom att erbjuda svenska läromedel som håller samma, höga kvalitet och utgivningstakt som de finska, samt att öka utbudet av läromedel på marknaden.

Som en del av Förlagsaktiebolaget Otava, ett finländskt familjeföretag som redan i över 130 år har värnat om samhällsintressen, utgör det en central del av våra värderingar och vår verksamhet att främja det svenska språket i Finland.

Otava Utbildning har dessutom tillfört ett nytt och otypiskt inslag på den finlandssvenska läromedelsmarknaden: omfattande tilläggsmaterial för läraren i form av digitala lärarmaterial, prov och bedömningsmaterial, som både underlättar lärarens arbete och stödjer elevernas inlärning.

För oss är det viktigt att vara nära våra kunder. Då kan vi bäst svara på skolornas behov och de krav som en utbildningssektor i ständig rörelse ställer. Till vår glädje ökar antalet användare av våra läromedel stadigt – till dags dato har alla svenska skolor i Finland använt våra läromedel och de allra flesta skolor har dem alltjämt i bruk.

Vi anser att bra läromedel jämställer undervisningen i skolorna. I framtiden satsar vi därför stort på att utveckla våra digitala läromedel, liksom den tryckta produktionen, för att också framöver kunna erbjuda lärare, elever och studerande det bästa möjliga stödet och innehållet för undervisningen.

Ett stort tack till alla som bidragit till vårt första, framgångsrika decennium. Hurra för åren som gått och för många fler som följer i utbildningens och utvecklingens anda!