Artiklar

”Vi hoppar, studsar och balanserar på matematiklektionerna” – Ett mångsidigt läromedel ger läraren frihet

”Det som lockade mig med Karlavagnen var hur mångsidig och omfattande serien är”, berättar Hellevi Saarenmaa, som arbetar på Päivänkehrän koulu i Esbo. För henne har det varit viktigt med ett tydligt och pålitligt läromedel. ”Oavsett om jag har undervisat i något enbart med aktiviteter, utomhus eller på tavlan så kan jag ge läxor ur Karlavagnen. ”

Tips för undervisningen

Undervisa om klimatförändringen

Klimatförändringen är ett aktuellt ämne i många läroämnen. Vår serie i geografi för årskurs 7–9, Land, innehåller tankeväckande uppgifter på temat. De mångsidiga uppgifterna uppmuntrar eleverna att påverka och lämpar sig väl som grupparbeten eller som projekt som görs i samarbete med modersmålet.

Artiklar

Med flexibla Scene lär sig alla engelska

Scene, engelska för årskurs 7–9, har mottot Everyone has a role to play. Nu svarar läromedelsförfattarna till Scene på frågor om hur materialet kan användas för att differentiera undervisningen.

Artiklar

Läskunnighet är en framtidsfärdighet

Skulle du vilja ha en telefon utan internetuppkoppling? Skulle du vilja ha en nyckel som inte passar ihop med ytterdörren till ditt hem ? Skulle du vilja ha en karta med en tydlig ritning av en stad, men ingen information om din position?

Artiklar

Att röra sig i naturen gör barnen kreativa – erfarenheter av utomhuspedagogik

Under senare år har barns förhållande till naturen försämrats. Ett sätt att motverka det här är att ta med eleverna utomhus – utomhuspedagogik har blivit allt vanligare och används inom många olika ämnen!

Artiklar

Gör IKT-färdigheter till en del av lektionen – ta i bruk digimediauppgifterna!

Flera lärare har efterfrågat enkla och inspirerande verktyg för att utveckla elevernas digitala färdigheter. För att svara på det här behovet har Otava tagit fram så kallade digimediauppgifter till den populära serien Expedition. Rektor Matti Taimi, som varit med och utvecklat materialet, berättar vad det är frågan om.

Artiklar

Hjärngymnastik – mjukstarta programmeringsundervisningen

Känns det svårt att lära ut programmering till elever i de lägre årskurserna? Börja med hjärngymnastik i klassrummet. Övningar som tränar eleverna i att tänka på ett visst sätt skapar en god grund för färdigheter som behövs vid programmering. Klasslärare Markus Packalén från Uleåborg, som gjort Scratch-materialet till Karlavagnen, delar med sig av sina bästa erfarenheter.

Artiklar

Gå på krypjakt – flytta lektionen utomhus!

Just nu är hösten som vackrast och det fina vädret lockar oss ut i den friska luften. Vad kan man hitta på tillsammans med eleverna ute i naturen? Miljöpedagog och läromedelsförfattare Aulikki Laine berättar hur du kan flytta lektionen utomhus.

Artiklar

Hur bygger man en god gruppanda?

Det går att göra skolan till en miljö som eleven känner hängivenhet till. Det innebär att eleven inte bara trivs i skolan, utan också fäster sig vid gemenskapen och lärandet. Skolan blir en trygg och behaglig plats att gå till, där eleven har positiva och betydelsefulla vänskapsrelationer och pålitliga och värdefulla kontakter till vuxna.

Nyheter

Nya Lärarrummet har anpassats efter lärarnas behov

Otavas Lärarrum förnyades sommaren 2018. I Lärarrummet hittar du allt digitalt material som din skola beställt. Tjänsten låter dig också prova nya material gratis i 30 dagar.

Nyheter

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 – vi är fortfarande en betrodd hanterare av personuppgifter

Europeiska unionens nya databeskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Hos Otava Utbildning påbörjade vi förberedelserna inför GDPR i början av 2016 och vi har uppgraderat våra befintliga informationssäkerhetsmetoder för att uppfylla kraven i den nya förordningen. Vad är det alltså fråga om? GDPR tillämpas i Finland och andra EU-länder från den 25 […]

Artiklar

Lärarens färdigheter vid bedömning av lärande och kunnande

Bedömningsfärdigheter (assessment literacy) är en viktig del av lärarens yrkeskunskaper. Bedömning är inte en teknisk prestation åtskild från inlärning och undervisning, utan kan i bästa fall vara något som gagnar både den som bedömer och den som blir bedömd. Bedömningen ska vara ändamålsenlig och ske vid rätt tidpunkt. Den som bedömer, i det här fallet […]