Artiklar

Gå på krypjakt – flytta lektionen utomhus!

Just nu är hösten som vackrast och det fina vädret lockar oss ut i den friska luften. Vad kan man hitta på tillsammans med eleverna ute i naturen? Miljöpedagog och läromedelsförfattare Aulikki Laine berättar hur du kan flytta lektionen utomhus.

Krypjakt på hösten

Skolgården och omgivningen kring skolan erbjuder fantastiska möjligheter till undervisning. Om det finns en gräsmatta eller skog nära skolan kan du ta med eleverna ut på krypjakt.

”Att undersöka insekter brukar intressera och sätta fart på de flesta barn”, berättar Laine.

Ni behöver ingen annan utrustning än läroboken och burkar av glas eller plast. Luppar, förstoringsglas eller förstorande insektsburkar är roliga, men inte nödvändiga.

I läroboken Expedition 5 finns en användbar modell för att undersöka småkryp. Bestämningsnyckeln i Expedition gör det lätt att känna igen och identifiera insekter.

Observation är grunden för all naturkännedom

När det gäller naturstudier är det viktigt att eleverna lär sig observera. Nyfikenhet, undersökningar och observation utgör grunden för naturkännedomen och är färdigheter som behövs hela livet.

Innan ni går ut för att leta efter småkryp kan du be eleverna rita en myra eller en spindel ur minnet. Efter att ni har undersökt insekter kan eleverna rita bilden på nytt och se om det skett några förändringar. Ni kan också bygga ett kryp på marken av olika naturmaterial.

Enligt Laine är det viktigt att ni under ritandet funderar på hur många ben insekten har, var benen börjar, om insekten har några vingar och hur många delar kroppen består av. På det här sättet kommer eleverna lättare ihåg hur insekten är uppbyggd och samtidigt utvecklas deras observationsförmåga.

Tips på lekar i naturen

Under utomhuslektionen kan ni stanna upp och observera vädret. Hur varmt är det ute? Skiner solen eller ser det ut som att det ska börja regna? Hur mycket blåser det? Att skriva väderdagbok är ett roligt sätt att bli bekant med olika väderfenomen och öva på att observera sin omgivning.

Du kan be eleverna göra konstverk i naturen, till exempel en regnbåge av höstlöv eller alfabetet av naturmaterial.

Aulikki Laine är utbildad biologi- och geografilärare. Sedan år 2007 har hon verkat som miljöpedagog i naturskolan Ilves i Tavastehus, naturskolan Korento i Tammerfors, hennes egen naturskola Tikankontti och nu på Suomen ympäristöopisto SYKLI.