Tips för undervisningen

Undervisa om klimatförändringen

Klimatförändringen är ett aktuellt ämne i många läroämnen. Vår serie i geografi för årskurs 7–9, Land, innehåller tankeväckande uppgifter på temat. De mångsidiga uppgifterna uppmuntrar eleverna att påverka och lämpar sig väl som grupparbeten eller som projekt som görs i samarbete med modersmålet.

Bekanta dig med Meteorologiska institutets Klimatguide
1. Välj en av temahelheterna om klimatförändringens effekter i Finland, till exempel Den byggda miljön → Trafik.
2. Läs det tillhörande materialet och gör en sammanfattning.

Anpassningen till klimatförändringen i Finland
1. Bekanta dig med artikeln Anpassningen till klimatförändringen i Finland (Klimatguiden).
2. Räkna upp så många faktorer som möjligt i ditt liv som du skulle kunna göra mer miljövänliga.
3. Gör en tankekarta om hur klimatförändringen påverkar Finland.

Debattartikel
1. Skriv en debattartikel där du motiverar varför det är skäl att minska privatbilismen. Du kan också välja något annat tema som har att göra med klimatförändringen.
2. Läs upp alla debattartiklar i klassen och välj ut de bästa. Skicka in artiklarna till er lokala tidning.

Världen om 100 år
Skriv en berättelse eller rita en bild på hur världen kommer att se ut om 100 år, om temperaturen ökar med omkring tre grader som förutsett.

Länktips till läraren:

Lärarens klimatguide

Källa: Land, Digitalt material för läraren

Illustration: JP Ahonen