Artiklar

Differentiera undervisningen med hjälp av Scene

I den här artikeln delar Merja Saalasti med sig av sina erfarenheter av att använda flexibla Scene när hon undervisar i engelska.

”Serien Scene, engelska för årskurs 7–9, innehåller autentiska och aktuella texter och ämnesområden och handlar om personer som det är lätt att identifiera sig med. Det här gör Scene till ett motiverande läromedel, vilket är viktigt för alla elever, oavsett kunskapsnivå. En stor och betydelsefull uppgift för lärare för årskurs 7–9 är att bevara den glädje och iver för språkstudier som väckts hos eleverna under de lägre årskurserna. Här spelar läromedlet en stor roll. Jag vill att mina elever ska känna att det är viktigt och roligt att lära sig engelska. Engelskan öppnar dörrarna till en fascinerande och internationell värld. Jag är tacksam för att Scene hjälper mig att förmedla det här budskapet till eleverna.”

Att undervisa elever på olika nivå

”En av utmaningarna med att undervisa engelska för årskurs sju är att det ofta finns stora variationer i elevernas kunskapsnivå. En del elever behärskar redan språket så bra att de inte behöver ägna särskilt mycket tid på grammatik, utan kan fördjupa sina kunskaper genom att använda språket i tillämpade övningar. För avancerade elever räcker det att gå igenom den nya grammatiken i varje avsnitt, till exempel perfekt eller futurum, på frasnivå, för att sedan kunna tillämpa det nya i olika sammanhang, som dialoger, dramaövningar, små projektarbeten och presentationer. I varje grupp finns också elever som behöver fler basuppgifter och mer lärarledd undervisning.”

”En av fördelarna med Scene är att serien gör det möjligt att differentiera undervisningen på ett naturligt sätt. Scene beaktar elever med olika behov genom att erbjuda förslag på projektarbeten och tillämpade övningar, som eleverna kan arbeta med på egen hand. De här uppgifterna lämpar sig också för så kallad flipped learning, om läraren vill arbeta med en del av avsnitten i form av omvänt lärande. Scene innehåller alltså uppgifter både för elever som klarar av självstyrt arbete och för elever som behöver gå igenom grammatik och temaordlistor tillsammans med läraren.”

”Till varje kapitel, Set, finns en så kallad temaordlista, More Than Words. Temaordlistan är tillräckligt omfattande för att fungera för de heterogena elevgrupperna. En del elever övar in de ord från ordlistan som är nya för dem som hemläxa och går sedan direkt vidare med tilläggsuppgifterna. Andra elever behöver längre tid på sig för att lära sig de nya orden. För att utveckla elevernas vokabulär är det skäl att använda uppgifterna i övningsboken och dialogerna i textboken samt de olika par- och gruppövningar som finns bland lärarmaterialet. Eleverna kan arbeta med övningarna i eller utanför klassrummet utan särskild övervakning. På det sättet kan läraren fokusera på att gå igenom ordlistan med de elever som behöver mer stöd eller på annat sätt hjälpa eleverna med deras språkstudier.”

”FlexiTexterna har visat sig vara tillräckligt utmanande också för elever som utan problem använder engelska på fritiden vid sidan om eller i stället för de inhemska språken, till exempel när de spelar, på sina fritidsaktiviteter eller tillsammans med vänner. När de övriga går igenom de grundläggande texterna i ett Set kan de avancerade eleverna arbeta med de uppåt differentierande FlexTexterna.”

Digitalt material som stöd för språkinlärningen

”Go Online-uppgifterna, Action-uppgifterna, stjärnuppgifterna och de övriga tilläggsuppgifterna i slutet av varje kapitel låter eleverna öva på informationssökning och förbereda presentationer och spela in tal med digitala verktyg, som är naturliga och enkla att använda i undervisningen. De tillämpade uppgifterna i Scene förutsätter inte alltid att eleverna använder en bestämd typ av utrustning, utan eleverna förväntas till exempel spela in sitt tal med den utrustning som är närmast till hands, vilket oftast är den egna mobiltelefonen. I Scene läggs stor vikt vid det som också jag som lärare vill förmedla till eleverna – tala så mycket som möjligt! För elever som tycker det känns nervöst att tala inför andra är det särskilt viktigt att göra uttalsövningar och vänja sig vid att spela in och lyssna på sig själv också när de gör hemuppgifter. Då slipper de känna press från de andra eleverna i gruppen.”

Merja Saalasti har undervisat i engelska i 15 år och använder Scene för första gången det här läsåret. Merja arbetar på Ritaharjun koulu.

Hela serien Scene, engelska för årskurs 7–9, är klar till hösten 2019. Läs mer om Scene här.