Allmänt

”Alla gynnas av differentiering” – elevanpassa undervisningen i engelska i årskurs 7–9

Elevernas olika kunskapsnivåer är en av utmaningarna med att undervisa engelska i årskurs 7–9. Vissa elever behöver ägna mer tid åt att gå igenom grunderna, medan andra är i behov av fördjupande uppgifter i ett tidigare skede.

Det här utmanar såväl planeringen av undervisningen liksom tidsanvändningen på lektionerna, säger Niina Helenius, lärare i engelska och en av författarna till serien Scene, Otavas serie i engelska för årskurs 7–9.

Genom att differentiera undervisningen kan läraren bemöta elevernas individuella behov och erbjuda dem stöd på rätt nivå. Differentieringen styr valet av arbetsmetoder och innehållet i undervisningen, men underlättar också bedömningen för läraren. ”Alla gynnas av differentiering, eftersom läraren med hjälp av differentiering svarar på elevernas olika behov”, säger Niina Helenius.

Ge alla det stöd de behöver

Många lärare differentierar utan att nödvändigtvis tänka på det, påpekar Helenius. En tydlig struktur i undervisningen, pedagogiskt utvalda sittplatser och väl uttänkta instruktioner är exempel på differentiering.

Det är bra att också planera lektionsinnehållet så att alla får det stöd de behöver. Man kan låta eleverna arbeta självständigt med olika helheter, först i mindre utsträckning. Då har läraren möjlighet att ägna sig åt dem som behöver mer stöd.

Eleverna kan fördjupa sig i ett intressant ämnesområde i en takt som känns lämplig för dem. Genom flexibel gruppering beaktar läraren de individuella behov som finns i klassen. Stationsarbete ger läraren tid att sitta ner med elever som är i behov av utökat stöd.

Även om man gör mycket tillsammans på lektionerna, är det bra att också inkludera stunder där eleverna får ägna sig åt lite olika saker.

Differentiera med Scene Engelska

Att lära eleverna studiefärdigheter gynnar alla, säger Niina Helenius. Här kan läraren behändigt stödja sig på de tips för studiefärdigheter som serien Scene erbjuder. Här kan du bekanta dig med serien Scene!

Scene innehåller tydliga instruktioner för differentiering med hjälp av materialet. I det omfattande innehållet ingår texter och uppgifter på olika nivåer.

”Elever som behöver mer stöd gynnas bland annat av läsförståelseuppgifter, ord i fet stil och en återkommande struktur i uppgifterna 1–6.” De kan också öva på ord med hjälp av nivåanpassade uppgifter, till exempel stjärnuppgifterna.

Scenes FlexiTexter är mer utmanande och innehåller tillämpade uppgifter, som låter elever som kommit långt fördjupa sina kunskaper.

Repetera baskunskaper med Du kan! Engelska verb

När eleverna får arbeta med material i sin egen takt, når snabbare elever fram till öppna uppgifter medan elever med en långsammare takt kan ägna mer tid åt stödjande basuppgifter.

De som behöver öva på engelskans vanligaste verb kan få hjälp av övningsboken Engelska verb i serien Du kan!. Materialet är främst ämnat för yngre elever, men lämpar sig också för elever i årskurs 7–9 som behöver repetera baskunskaperna. Läs mer om Du kan! Engelska verb här!

Även om man gör mycket tillsammans på lektionerna, är det bra att också inkludera stunder där eleverna får ägna sig åt lite olika saker, förklarar Niina Helenius.

”Det gör inget om alla inte hinner med alla uppgifter – det är inte meningen heller.”