Artiklar

Med flexibla Scene lär sig alla engelska

Scene, engelska för årskurs 7–9, har mottot Everyone has a role to play. Nu svarar läromedelsförfattarna till Scene på frågor om hur materialet kan användas för att differentiera undervisningen.

Hjälper materialet läraren att kartlägga vad eleven behöver lära sig?
Ja, det gör det. Övningsboken Scene 1 inleds med avsnittet The Opening Scene, där eleven blir bekant med stjärn- och diamantuppgifterna och funderar på sin egen nivå. I materialet finns också återkommande självbedömningsdelar. Dessutom kan läraren hjälpa eleven att välja uppgifter på rätt nivå. För årskurs nio kommer det att finnas grammatikdelar som differentierar uppåt och som låter eleven välja om hen vill repetera baskunskaperna eller utvidga sina färdigheter.

Hur stora nivåskillnader kan det finnas mellan elever i samma klass?
Det kan finnas stor variation i elevernas språkkunskaper. En del har fullt upp med att lära sig basvokabulär och enkel grammatik, medan andra läser, spelar och på andra sätt har att göra med avancerade engelska på fritiden. Med hjälp av olika lösningar har vi försökt göra det möjligt att differentiera undervisningen oavsett vilken typ av klass eller grupp du undervisar.

Hur fungerar differentieringen med Scene i praktiken?
Med Scene kan elev X fortfarande träna på vokabulären i ett avsnitt, medan elev Y redan börjat arbeta med FlexiText. Elever som behöver stöd kan öva på ord med hjälp av uppgifter som passar deras nivå, till exempel stjärnuppgifterna.

Vilken nytta har elever som redan skriver och läser engelska flytande av Scene?
FlexiTexterna är delvis mer utmanande och innehåller tillämpade uppgifter som låter elever som kommit långt fördjupa sina kunskaper. Till texterna och grammatikdelarna finns diamantuppgifter, som skickliga elever kan arbeta med på egen hand eller under lärarens ledning. Go Online-uppgifterna låter eleven komma i kontakt med autentiska material på nätet och ger också möjlighet till fördjupning.

Vilken nytta har elever som behöver mera stöd av Scene?
Till texterna 1–6 finns övningsuppgifter som lämpar sig för alla. Uppgifterna i övningsboken framskrider alltid i samma bekanta ordning. Till varje bastext och grammatikdel finns stjärnuppgifter som är ämnade för elever som behöver mer stöd. Anvisningarna till de här uppgifterna har formulerats för att vara så precisa och tydliga som möjligt.

Vilken betydelse har differentieringslösningarna i Scene för undervisningen?
Det omfattande innehållet i Scene med texter och uppgifter på olika nivå underlättar undervisningen, gör det möjligt att elevanpassa undervisningen och hjälpa eleven att sätta upp mål som är tillräckligt utmanande. Läraren får tydliga instruktioner och tips på hur hen kan använda materialet för differentiering. I många uppgifter går det till exempel att göra uppgiften både på engelska och på svenska, vilket ger läraren möjligt att differentiera undervisningen antingen uppåt eller nedåt.

Finns det något för alla?
Scene tar upp teman som står ungdomarna nära. Eleverna får möjlighet att ta del av intressant information och själva vara aktiva, vilket inspirerar dem i deras studier. De olika typerna av uppgifter i övningsboken beaktar olika typer av individer och inlärare, och gör det möjligt för alla att hitta uppgifter som känns motiverande.

Läs mer om Scene på Otavas hemsida

Författarna till Scene är Kristian Banfield, Peter von Bonsdorff, Antti Hiitti, Jaana Lumiala, Martti Mery, Essi Parikka, Christopher Sloan och Niina Tolkki.