Artiklar

Smidigt med Scene!

Scene är Otavas serie i engelska för årskurs 7–9. I den här artikeln har vi samlat information om seriens egenskaper, hur du använder Scene för att differentiera undervisningen och hurdana digitala uppdateringar som gjorts i materialen.

Till serien hör rikligt med material

Scene innehåller rikligt med material, eftersom serien planerats för att fungera för undervisning med både två och tre årsveckotimmar. Läraren kan enkelt välja texter som passar hens undervisning och som utgår från hens och elevernas intressen.

Textböckerna innehåller två bastexter per Set. Det går bra att hoppa över en av texterna om ni inte hinner med båda. Grammatikinnehållet i delen Get This! är inte bunden till någon särskild text, utan ni kan gå igenom den då det passar er. I Scene närmar vi oss grammatiken genom diskussioner och muntliga övningar, varefter ni enkelt kan gå vidare till uppgifterna i arbetsboken.

Presentationsmaterial och digitalt lärarmaterial som stöd för undervisningen

Presentationsmaterialet är ämnat för användare an den tryckta boken och innehåller också alla uppslag från boken. Till varje Set finns rikligt med tilläggsmaterial, som du hittar via kapiteluppslaget genom att klicka på Extra Materials for the Set längst upp till höger. Uppe till vänster kan du enkelt växla mellan textboken och motsvarande kapitel i arbetsboken.

Det digitala lärarmaterialet är främst ämnat för grupper som använder digiböcker och digiuppgifter. For the Teacher-delen innehåller rikligt med stödmaterial för läraren och Teacher’s Toolbox i varje Set innehåller tips för undervisningen, tilläggsmaterial och ljudmanuskript. Lärare vars elever använder digiboken kommer åt ljudmaterialen till Scene också via Otavas Lärarrum, genom att klicka på den lilla pilen vid Scene digiboken.

Färdiga provmaterial

Till serien Scene hör bedömningsmaterial med Word-prov som går att redigera. Till varje del i boken finns enkla uppgifter, basuppgifter och utmanande uppgifter, av vilka läraren själv kan skapa ett prov på rätt nivå. Bedömningsmaterialet i Scene täcker språkfärdighetens olika delområden på ett mångsidigt sätt och man har beaktat differentiering, kommunikation, kännedom om målspråkslandet och kulturkunskap i materialet.

Nytt analysverktyg i de digitala materialen

Med hjälp av analysverktyget kan läraren följa med och bedöma elevernas prestationer på grupp-, elev- och uppgiftsnivå. Eleven ser lärarens kommentarer via digiboken eller digiuppgifterna. Du kommer åt analysverktyget via Lärarmaterialet genom att klicka på de tre punkterna längst upp till höger. Du hittar närmare instruktioner om analysverktyget här >

Fungerande lösningar för differentiering

Scene innehåller uppgifter och texter för alla elever, oavsett nivå. De olika lösningarna för differentiering är tydligt utmärkta i serien: stjärnsymbolen differentierar neråt, salmiakfiguren uppåt. Eftersom uppgifterna går från enkla till svårare, kan du enkelt be skickligare elever arbeta med mer utmanande uppgifter. Också Flexi Text differentierar uppåt – ni kan gå igenom den tillsammans eller så kan du låta elever som behöver utmaning arbeta med den på egen hand. Eleverna kan lösa uppgiftstyperna Action- och Show and Tell enligt egen nivå.

Appen Otso för elever som använder den tryckta boken

Med appen Otso får elever som använder den tryckta boken tillgång till ljudfiler och videoklipp. Otso stöder eleven då hen läser läxor, repeterar, övar på uttal eller förbereder sig inför prov. Otso är lätt att använda och går att ladda ner utan kostnad från de vanligaste applikationsbutikerna. Läs mer om Otso här >

Läs mer om Scene:

Med flexibla Scene lär sig alla engelska >

Differentiera undervisningen med hjälp av Scene >