Artiklar

Gör IKT-färdigheter till en del av lektionen – ta i bruk digimediauppgifterna!

Flera lärare har efterfrågat enkla och inspirerande verktyg för att utveckla elevernas digitala färdigheter. För att svara på det här behovet har Otava tagit fram så kallade digimediauppgifter till den populära serien Expedition. Rektor Matti Taimi, som varit med och utvecklat materialet, berättar vad det är frågan om.

”Ibland känns det som att eleverna tillbringar oerhört mycket tid med olika smarta apparater, men hur stor del av den tiden går egentligen åt till informationssökning och andra aktiviteter som stöder multilitteraciteten”, undrar Taimi.

Det var ur den här tanken som idéen till Expedition 3–6 digimediauppgifter föddes. Uppgifterna är enkla att använda på olika apparater och fördjupar ämnesområdena i läroboken eller behandlar dem ur ett lite annorlunda perspektiv.

IKT-färdigheterna som en del av lektionen

Digimediauppgifterna är uppbyggda på samma sätt för alla årskurser. Varje uppgift inleds med en kort video, varefter eleverna arbetar med själva uppgifterna. Den första, grundläggande uppgiften hänger alltid ihop med videoklippet. I den andra uppgiften övar eleverna på informationssökning och i den tredje får de producera eget material som hänger ihop med temat.

Läraren kan låta eleverna arbeta med uppgifterna under en längre tid eller till exempel avsluta varje lektion med en kortare IKT-stund. Uppgifterna fungerar på alla enheter, vare sig eleven använder telefon, dator eller pekplatta. Rapportverktyget gör det möjligt för läraren att följa med elevernas prestationer.

Största delen av digimediauppgifterna fördjupar de ämnesområden som tas upp i de olika kapitlen i Expedition. I digimediauppgifterna som hör till avsnittet om sällskapsdjur får eleven till exempel bekanta sig med ovanligare husdjur, som insekter.

Multilitteracitet och självständigt arbete

Digimediauppgifterna gör multilitteraciteten och IKT-färdigheterna till en naturlig del av lektionen. Eleverna utvecklar sina färdigheter i anknytning till temat för lektionen. Målet är att eleven efter att ha övat några gånger ska klara av att arbeta med digimediauppgifterna på egen hand.

”Enligt den återkoppling vi fått har uppgifterna upplevts som intressanta och inspirerande. Eleverna gillar avatarerna och att de får samlarmärken när de har gjort en uppgift”, berättar Taimi.

Taimi uppmanar alla lärare att modigt pröva på digimediauppgifterna med sina elever. Uppgifterna är gjorda så att eleverna kan arbeta självständigt i egen takt.

”Dela ut nyckelkoderna, skriv adressen på tavlan och låt eleverna sätta i gång. På det sättet märker du om digimediauppgifterna är något för dig och dina elever!” tipsar Matti.

Läs mer om Expedition och digimediauppgifterna här.