Tips för undervisningen

Tips på hur du använder Karlavagnen i distansundervisningen

Matematikstudierna tillsammans med Karlavagnen fortsätter också på distans. Här har vi samlat tips på hur du kan använda serien i distansundervisningen.

Eleverna har fått tillgång till de digitala tilläggsuppgifterna 1–6

Vi har öppnat upp de digitala tilläggsuppgifterna för eleverna för skolor som använder Karlavagnen. Eleverna har tillgång till uppgifterna under resten av vårterminen 2020. Eleverna arbetar med uppgifterna i Elevens värld.

 • Till varje lektion finns uppgifter på basnivå (nivå 1) och uppåt differentierande uppgifter (nivå 2).
 • Till Stjärnstoppet i varje kapitel finns huvudräkningsuppgifter som eleven kan lyssna på. Du kan också be eleverna lösa huvudräkningsuppgifterna i tidigare kapitel.
 • I alla digiuppgifter finns det roliga spelet Teknikbanan, där en figur ska ta sig fram längs en bana och lösa matematikuppgifter. Eleven kan välja mellan tre olika svårighetsgrader i spelet.
 • I Karlavagnen 5b digitala tilläggsuppgifter kan eleverna göra egna matematikserier. Serierna kan laddas ner på egen dator. Be eleverna dela sina serier med hela klassen.

Här hittar du instruktioner för hur du tar i bruk de digitala tilläggsuppgifterna.

Karlavagnens digitala lärarmaterial som stöd för läraren

Du har väl sett att lärare kan provanvända alla Karlavagnens digitala material för läraren? Lärarmaterialen är ett utmärkt stöd för ditt arbete. Den avgiftsfria provperioden gäller för resten av vårterminen.

Ta i bruk lärarmaterialen i Otavas Lärarrum. 

Otso väcker läroboken till liv!

Med appen Otso kan eleven lyssna och titta på ljudfiler och videor till Otavas läroböcker. Appen går att ladda ner utan kostnad från de vanligaste applikationsbutikerna. Här hittar du instruktioner till Otso (på finska, svensk version på kommande).

 • Karlavagnen 1–4: matematikberättelserna som ljudfiler.
 • Karlavagnen 5b och 6b: introduktionsvideor till varje kapitel. I videorna behandlas bland annat vad man behöver matematik till i vardagen.

Bekanta dig med appen Otso

Linda Liukas programmeringspaket 16

Nu är det dags att utveckla kunskaperna i datavetenskap! Du som lärare hittar en massa tips på det här i materialet Kärleksbrev till datorn, som finns i alla Karlavagnens digitala lärarmaterial. 

 • Bekanta dig med videorna för lärare och fyll i din egen studiedagbok.
 • Dela ut inspirerande uppgifter till eleverna. Eleverna behöver varken dator eller några program för uppgifterna, vilket gör det lätt att arbeta med dem hemifrån. Ladda ner en pdf med alla uppgifter eller pdf:er med enskilda uppgifter under varje lektion.

Här kan du läsa mer om materialet Kärleksbrev till datorn.

Karlavagnens Scratch-studio

I Karlavagnens Scratch-studio kan man öva på grunderna i programmering. Instruktioner och länkar finns i Karlavagnens digitala material för läraren 2b och 3–6 under Karlavagnen Scratch-studio. Dela länkarna till Scratch-studion och instruktionsvideorna med eleverna. 

Bekanta dig med Scratch-studion i Karlavagnen 2b och 3–6 digitalt material för läraren i Lärarrummet.

Rikligt med innehåll i läroböckerna 16

 • Uppgifterna i Stjärnstoppen fokuserar på de centrala innehållen i varje kapitel. Eleverna kan också bedöma sina kunskaper. Be eleverna skicka en bild på hur de löst uppgifterna i Stjärnstoppet.
 • Eleverna kan spela spelen och lösa uppgifterna från aktivitetslektionerna också hemma. En del av aktiviteterna går också bra att göra utomhus.
 • Eleverna kan göra Tillsammans-uppgifterna i bok 1b och 2b tillsammans med vårdnadshavarne eller ett äldre syskon.
 • I slutet av böckerna 1b och 2b finns uppgifter med undersökningar, som eleverna kan göra antingen på egen hand eller tillsammans med någon där hemma. På den vänstra sidan ska eleverna följa instruktionerna och på den högra sidan gör hen en egen undersökning. Be eleverna skicka dig en bild på undersökningen.

Aktivitetstipsen i lärarhandledningarna erbjuder variation

Det går att anpassa aktiviteterna i lärarhandledningarna så att de går att göra på distans. Här hittar du några exempel på aktiviteter för årskurs ett och två.

Talcollage (Lärarhandledning 1b s. 191, aktivitet 7)

Tillbehör: A4-papper, pysselmaterial (t.ex. knappar, makaroner, stickor, tygbitar, piprensare, pärlor, kottar, små stenar och grenar).
Eleven väljer ett tal och planerar hur hen vill avbilda det på sitt konstverk. Eleven fotograferar sitt collage och skickar bilden till läraren. Läraren visar collaget för resten av klassen via till exempel ett videosamtal, och resten av gruppen ska komma på vilket tal verket föreställer.

Uppskatta och mät omkrets (Lärarhandledning 2b s. 174, aktivitet 1)

Tillbehör: metermåttet ur Karlavagnens kuvert, läroboken.
Eleverna väljer ut ett objekt vars omkrets de kan mäta med metermåttet. Eleverna mäter objektet och skriver upp sitt resultat. Eleven placerar Karlavagnen-boken bredvid mätobjektet och tar en bild där man ser både objektet och boken. Eleverna skickar sina bilder till läraren, som visar dem för resten av klassen till exempel under ett gemensamt videosamtal. Läraren kan också be resten av eleverna uppskatta omkretsen.

Mer än två meter (Lärarhandledning 2b s. 175, aktivitet 4)

Tillbehör: metermåttet ur Karlavagnens kuvert.
Eleverna uppskattar vilka föremål utomhus eller hemma som är över två meter långa. Kontrollera genom att mäta.

Min skattkarta (Lärarhandledning 2b s. 178, aktivitet 3)

Tillbehör: A3-papper, tuschpennor och färgpennor.
Eleverna hittar på och ritar kartor där de märker ut vägar och deras längd i kilometer eller meter. Eleven tar en bild på kartan och skickar till läraren eller hela klassen.

Uppskatta volym (Lärarhandledning 2b s. 195, aktivitet 3)

Station 1:
Tillbehör: en literförpackning och olika stora kärl, till exempel en vas, en hink, en kastrull, en kakform.
Eleverna uppskattar vilka av kärlen som har en större volym än literförpackningen. Vilka är mindre? Kontrollera genom att mäta med vatten.

Station 2:
Tillbehör: en filburk och andra kärl, till exempel ett glas, en kaffekopp, en yoghurtburk, en halv liters plastflaska.
Eleverna uppskattar vilka av kärlen som har en större volym än filburken. Vilka är mindre? Kontrollera genom att mäta med vatten.

Station 3:
Tillbehör: små kärl i olika storlek samt ett decilitermått. Eleverna uppskattar hur många deciliter varje kärl rymmer. Ordna burkarna i ordning efter den uppskattade volymen. Kontrollera genom att mäta med decilitermåttet.