Artiklar

Otavas digimaterial stöder eleverna när de arbetar hemifrån

Lärare får provanvända alla våra digitala material resten av våren 2020

Alla lärare kan nu prova alla våra digitala material utan kostnad under resten av vårterminen i Otavas Lärarrum. Möjligheten att provanvända material gäller alla digitala produkter i Otavas Lärarrum. Enbart lärare har tillgång till Lärarrummet.

Vi öppnar digitala elevuppgifter för skolor som använder våra serier

Vi har öppnat digitala uppgifter för elever för grundskolor som använder våra serier. Läs mer här och se vilka serier det gäller >

Smidig distansundervisning med hjälp av digiböcker, digiuppgifter och digitala tilläggsuppgifter

Digiböcker och digiuppgifter lämpar sig väl för distansundervisning. Med hjälp av dem kan eleverna lyssna på texterna i läroboken, titta på videoklipp som stöder inlärningen och arbeta med uppgifter på sin egen apparat. I de flesta digiuppgifter får eleverna dessutom direkt återkoppling på sina svar.

Digiböckerna i Otavas språkserier innehåller också en digital ordlista, med vilken det går att öva och repetera ord på ett enkelt sätt.

Otavas digiböcker och digitala uppgifter fungerar på dator, pekplatta och delvis också på smarttelefon.   

Använd digiproven för att sammanställa uppgiftspaket

Med hjälp av digiproven kan läraren på ett enkelt sätt sammanställa uppgiftspaket, som eleverna kan arbeta med hemifrån. Läraren kan välja bland färdiga uppgifter eller skapa egna. När läraren rättar uppgifterna kan hen skriva kommentarer åt eleverna och stöda dem på olika sätt efter behov.

För tillfället erbjuder Otava svenskspråkiga digiprov enbart för gymnasiet.

Läs instruktioner om hur du använder Otavas förnyade digiprov >

Appen Otso stöder distansstudierna i årskurs 1–9

Otavas nya app ger elever som använder en tryckt lärobok tillgång till bland annat ljudfiler och videoklipp. Appen Otso är ämnad för elever i årskurs 1–9 och som använder en tryckt bok från någon av Otavas serier. Allt material kommer att finnas tillgängligt i appen i augusti 2020, men redan nu finns det Otso-material till exempelvis Karlavagnens b-delar, Scene Engelska och Titan. Be dina elever ladda ner appen utan kostnad från sin applikationsbutik.

Läs mer om Otavas nya app Otso > 

Repetera hemma

Våra läromedel låter elever och studerande repetera sådant de lärt sig med hjälp av till exempel uppgifter, repetitionsdelar, grammatikdelar och olika projekt.  

 

Tips på hur du ordnar distansundervisning med hjälp av Otavas material

I artiklarna nedan har vi samlat nyttiga tips på hur du kan ta hjälp av Otavas material i distansundervisningen i olika ämnen.

Tips på hur du kan använda Insights Engelska i distansundervisningen >

Tips på hur du kan använda Mol i distansundervisningen >

Tips på hur du kan använda Scene Engelska i distansundervisningen >

Tips på hur du kan använda Liv i distansundervisningen >

Tips på hur du kan använda Land i distansundervisingen >

Behöver du hjälp?

Vi på Otava Utbildning hjälper dig gärna. Kontakta oss >